Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Du som är inskriven på civilingenjörsprogrammet i elektroteknik kommer under tredje året att få välja ett av nedan masterprogram.

De olika masterprogrammen har olika förkunskapskrav. För vissa program finns det obligatoriska kurser som du måste läsa för att kunna bli antagen. Det kan vara kurser som du behöver välja som en valfri kurs på CELTE, de är alltså inte obligatoriska under dina första tre år.
Det finns också rekommenderade kurser – vilket är kurser som kan krävas för vissa spår eller fördjupningar inom masterprogrammet. Det kan också vara kurser som kommer att underlätta studierna. Tänk på att även kurser inom programmet har förkunskapskrav, vilket kan betyda att du kan bli nekad att läsa en kurs för att du saknar rätt förkunskaper.
Elektrofysik
Särskild behörighet: Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 - 3
Rekommenderade kurser:
EI1222 Teoretisk elektroteknik E, påbyggnadskurs
SF1647 Numeriska metoder, grundkurs
SH1012 Modern Fysik
SF1628 Komplex analys
SI1141 Fysikens matematiska metoder
Elkraftteknik
Rekommenderade kurser:
IF1614 Termodynamik och statistisk fysik
SF1647 Numeriska metoder, grundkurs
SF1861 Optimeringslära
Inbyggda system
Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 - 3
Rekommenderade kurser för spår "Embedded Electronics":
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs
EI1222 Teoretisk elektroteknik, fortsättningskurs
EP1100 Datakommunikation och datornät
IF1614 Termodynamik och statistisk fysik
SF1628 Komplex analys
Rekommenderade kurser för spår "Embedded Platforms":
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs
EP1100 Datakommunikation och datornät
IF1614 Termodynamik och statistisk fysik
DD1332 Objektorienterad programmering
DD1347 Projektuppgift i datalogi
SF1628 Komplex analys
Rekommenderade kurser för spår "Embedded Software":
SF1662 Diskret matematik
DD1332 Objektorienterad programmering
EP1100 Datakommunikation och datornät
DD1347 Projektuppgift i datalogi
Rekommenderade kurser för spår "Embedded Control":
EP1100 Datakommunikation och datornät
DD1332 Objektorienterad programmering
DD1347 Projektuppgift i datalogi
SF1628 Komplex analys
Medicinisk teknik
Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 - 3
Rekommenderade kurser: SH1012 Modern Fysik
Nanoteknik
Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 - 3
Rekommenderade kurser:
IF1614 Termodynamik och statistisk fysik
SH1012 Modern Fysik
Systemteknik och robotik
Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 - 3
Rekommenderade kurser:
SF1647 Numeriska metoder, grundkurs
SF1861 Optimeringslära
SF1628 Komplex analys
DD1332 Objektorienterad programmering
Teknisk fysik
Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 - 3
Rekommenderade kurser för alla spår:
IF1614 Termodynamik och statistisk fysik
SH1012 Modern fysik
SI1141 Fysikens matematiska metoder
Rekommenderat för spåren
"Teoretisk fysik", "Subatomär och astrofysik" och "Nanofysik":
SI1151 Kvantfysik

Information och nätverksteknologi
Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 - 3
Rekommenderade kurser:

DD1320 Tillämpad datalogi (Eller DD1332 Objektorienterad programmering)
EP1100 Datorkommunikation och datornät
SF1662 Diskret matematik
EI1222 Teoretisk elektroteknik E, påbyggnadskurs
ICT Innovation (spår: Digital media teknik)
Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 - 3
Rekommenderade kurser:
DD1320 Tillämpad datalogi
DD1332 Objektorienterad programmering
EP1100 Datakommunikation och Datornät
ICT Innovation (spår: Internetteknik och arkitekturer)
Särskild behörighet:
DD1320 Tillämpad datalogi
EP1100 Datorkommunikation och Datornät
Rekommenderade kurser:
SF1662 Diskret matematik
SF1647 Numeriska metoder, grundkurs
SF1861 Optimeringslära

ICT Innovation (spår: inbyggda system)

Observera att undervisningen under årkurs 4 och 5 i de flesta fall är helt och hållet på engelska.

Innovativ energiteknik (spår: smarta elektriska nätverk och system)
Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 - 3

Listan uppdaterad: 2016-10-31