Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Baserat på läsårsplan beslutad för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp 7,5
DD1316 Programmeringsteknik och C 6,0 hp 3,0 1,0 2,0
EI1110 Elkretsanalys, utökad kurs 9,0 hp 4,0 5,0
EH1110 Elektroteknikens betydelse för ett modernt samhälle 7,5 hp 0,5 0,5 0,5 1,5
IE1205 Digital design 6,0 hp 6,0
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5
EH1010 Elektroprojekt 7,5 hp 0,5 7,0
EP1200 Introduktion till datorsystemteknik 6,0 hp 6,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD1105 Matlab 3,0 hp 3,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EL1150 Introduktionskurs till Matlab valfri 1,5 hp