Senast ändrad: 2017-11-29
Godkänd: 2018-01-12

För urvalsprinciper se KTHs antagningsordning, http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/antagning/1.27186

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet till högskolestudier inklusive förkunskaper i svenska och engelska samt den särskilda behörigheten Matematik 4, Kemi 1, Fysik 2.

Dessutom tillsätts en del av programmets platser i årskurs1 utifrån resultatet på ett Matematik- och fysikprov, som är frivilligt för studenten.

www.matematik-och-fysikprovet.se.