Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (64,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1316 Programmeringsteknik och C 6,0 hp Grundnivå
EH1010 Elektroprojekt 7,5 hp Grundnivå
EH1110 Elektroteknikens betydelse för ett modernt samhälle 7,5 hp Grundnivå
EI1110 Elkretsanalys, utökad kurs 9,0 hp Grundnivå
EP1200 Introduktion till datorsystemteknik 6,0 hp Grundnivå
IE1205 Digital design 6,0 hp Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EL1150 Introduktionskurs till Matlab valfri 1,5 hp Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD1105 Matlab 3,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Baserat på läsårsplan beslutad för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 hp Grundnivå
DD1332 Objektorienterad programmering 7,5 hp Grundnivå
EI1222 Teoretisk elektroteknik, fortsättningskurs 6,0 hp Grundnivå
EP1100 Datakommunikation och datornät 7,5 hp Grundnivå
IF1614 Termodynamik och statistisk fysik 7,5 hp Grundnivå
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
SF1628 Komplex analys 6,0 hp Grundnivå
SF1662 Diskret matematik 7,5 hp Grundnivå
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå
SH1012 Modern fysik 8,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Baserat på läsårsplan för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Programet består av obligatoriska kurser, villkorligt valfria kurser och valfria kurser.

När du ansöker om kandidatexamen ska du ha läst 3 villkorligt valfria kurser och en helt valfri kurs. Det finns utrymme i schemat att läsa två av kurserna på våren i tvåan och två på våren i trean (för att vara berättigad till heltidsstudiemedel behöver du vara registrerad på kurser motsvarande 30 hp per termin).

Dessa kurser är villkorligt valfria för årskurs 2 och 3. Välj minst 3 av följande kurser för din examen: DD1347, EI1222, EP1100, SF1546, SF1628, SF1662, SF1861, SH1012, DD1320, DD1332, IH1611, DD1388.

Gällande schemakrockar: Endast obligatoriska kurser är garanterade att inte krocka med andra obligatoriska kurser.
Villkorligt valfria kurser schemaläggs så krockfritt som möjligt. Läser du en kurs som inte finns listad som obligatorisk kurs i din läsårsplan,
måste du själv i samband med kursvalet kontrollera att den inte krockar med andra kurser som du planerar att läsa.

DD1332 ges inte läsåret 2017-2018.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (52,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EF112X Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
EH1110 Elektroteknikens betydelse för ett modernt samhälle 7,5 hp Grundnivå
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp Grundnivå
EK1191 Mätteknik 6,0 hp Grundnivå
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
EQ1270 Stokastiska signaler och system 6,0 hp Grundnivå
IE1207 Analog Elektronik 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Programet består av obligatoriska kurser, villkorligt valfria kurser och valfria kurser.

När du ansöker om kandidatexamen ska du ha läst 3 villkorligt valfria kurser och en helt valfri kurs. Det finns utrymme i schemat att läsa två av kurserna på våren i tvåan och två på våren i trean (för att vara berättigad till heltidsstudiemedel behöver du vara registrerad på kurser motsvarande 30 hp per termin).

Utöver nedan listade obligatoriska kurser ingår också ett obligatoriskt examensarbete inom elektroteknik på grundnivå om 15 hp på vårterminen i årskurs 3.

Årskurs 4

Kompletterande information

Du som är inskriven på civilingenjörsprogrammet i elektroteknik kommer under tredje året att få välja ett av nedan masterprogram.

De olika masterprogrammen har olika förkunskapskrav. För vissa program finns det obligatoriska kurser som du måste läsa för att kunna bli antagen. Det kan vara kurser som du behöver välja som en valfri kurs på CELTE, de är alltså inte obligatoriska under dina första tre år.

Det finns också rekommenderade kurser – vilket är kurser som kan krävas för vissa spår eller fördjupningar inom masterprogrammet. Det kan också vara kurser som kommer att underlätta studierna.

Tänk på att även kurser inom programmet har förkunskapskrav, vilket kan betyda att du kan bli nekad att läsa en kurs för att du saknar rätt förkunskaper.

Elektrofysik

Särskild behörighet: Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 - 3

Rekommenderade kurser:

EI1222 Teoretisk elektroteknik E, påbyggnadskurs

SF1647 Numeriska metoder, grundkurs

SH1012 Modern Fysik

SF1628 Komplex analys

SI1141 Fysikens matematiska metoder

Elkraftteknik

Rekommenderade kurser:

IF1614 Termodynamik och statistisk fysik

SF1647 Numeriska metoder, grundkurs

SF1861 Optimeringslära

Inbyggda system

Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 - 3

Rekommenderade kurser för spår "Embedded Electronics":

SF1546 Numeriska metoder, grundkurs

EI1222 Teoretisk elektroteknik, fortsättningskurs

EP1100 Datakommunikation och datornät

IF1614 Termodynamik och statistisk fysik

SF1628 Komplex analys

Rekommenderade kurser för spår "Embedded Platforms":

SF1546 Numeriska metoder, grundkurs

EP1100 Datakommunikation och datornät

IF1614 Termodynamik och statistisk fysik

DD1388 Programsystemkonstruktion med C++

DD1347 Projektuppgift i datalogi

SF1628 Komplex analys

Rekommenderade kurser för spår "Embedded Software":

SF1662 Diskret matematik

DD1388 Programsystemkonstruktion med C++

EP1100 Datakommunikation och datornät

DD1347 Projektuppgift i datalogi

Rekommenderade kurser för spår "Embedded Control":

EP1100 Datakommunikation och datornät

DD1388 Programsystemkonstruktion med C++

DD1347 Projektuppgift i datalogi

SF1628 Komplex analys

Medicinisk teknik

Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 - 3

Rekommenderade kurser:

SH1012 Modern Fysik

Nanoteknik

Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 - 3 

Rekommenderade kurser:

IF1614 Termodynamik och statistisk fysik

SH1012 Modern Fysik

IH1611 Halvledarkomponenter

Systemteknik och robotik

Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 - 3

Rekommenderade kurser:

DD1320 Tillämpad datalogi

DD1388 Programsystemkonstruktion med C++

SF1647 Numeriska metoder, grundkurs

SF1861 Optimeringslära

SF1628 Komplex analys

Teknisk fysik

Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 – 3

Rekommenderade kurser för alla spår:

IF1614 Termodynamik och statistisk fysik

SH1012 Modern fysik

SI1141 Fysikens matematiska metoder

Rekommenderat för spåren

"Teoretisk fysik", "Subatomär och astrofysik" och "Nanofysik":

SI1151 Kvantfysik

Information och nätverksteknologi

Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 - 3

Rekommenderade kurser:

DD1320 Tillämpad datalogi

EP1100 Datakommunikation och datornät

SF1662 Diskret matematik

EI1222 Teoretisk elektroteknik E, påbyggnadskurs

ICT Innovation (spår: Digital media teknik)

Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 - 3

Rekommenderade kurser:

DD1320 Tillämpad datalogi

DD1388 Programsystemkonstruktion med C++

EP1100 Datakommunikation och Datornät

ICT Innovation (spår: Internetteknik och arkitekturer)

Särskild behörighet:

DD1320 Tillämpad datalogi

EP1100 Datorkommunikation och Datornät

Rekommenderade kurser:

SF1662 Diskret matematik

SF1647 Numeriska metoder, grundkurs

SF1861 Optimeringslära

Innovativ energiteknik (spår: smarta elektriska nätverk och system)

Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 - 3

Observera att undervisningen under årkurs 4 och 5 i de flesta fall är helt och hållet på engelska.

Listan uppdaterad 2017-10-10

Årskurs 5

Kompletterande information

Du som är inskriven på civilingenjörsprogrammet i elektroteknik kommer under tredje året att få välja ett masterprogram, se mer information under årskurs 4.