Senast ändrad: 2017-11-29
Godkänd: 2018-01-12

Civilingenjörsprogrammet i Elektroteknik omfattar 300 högskolepoäng, vilket i normal studietakt innebär 5 års heltidsstudier. Utbildningens första tre år är på grundläggande nivå och kan, om studenten ansöker om det, avslutas med en teknologie kandidatexamen. De två avslutande åren är på avancerad nivå. 

De första tre åren i utbildningen är i huvudsak på svenska, viss engelsk litteratur förekommer dock. De avslutande två årens kurser är i huvudsak på engelska.

Följande KTH masterprogram har civilingenjörsstudenter i elektroteknik platsgaranti på:

 • Elektrofysik
 • Elkraftteknik
 • Inbyggda system
 • Medicinsk teknik
 • Nanoteknik
 • Nätverkstjänster och system
 • Systemteknik och robotik
 • Teknisk fysik
 • Trådlösa system

Man kan även söka till internationella program, dock utan platsgaranti. Dessa program är:

 • Innovativ energiteknik: Track SENS
 • ICT Innovation: Track Digital Media Teknik, Track Inbyggda System, Track Internet tekniker och arkitekturer
 • Informations- och kommunikationsteknik (MERIT) (Detta program är nedlagt, ingen ny antagning efter hösten 2015).

Alla dessa masterprogram leder även till civilingenjörsexamen i elektroteknik.