Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (CELTE), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Programet består av obligatoriska kurser, villkorligt valfria kurser och valfria kurser.

När du ansöker om kandidatexamen ska du ha läst 3 villkorligt valfria kurser och en helt valfri kurs. Det finns utrymme i schemat att läsa två av kurserna på våren i tvåan och två på våren i trean (för att vara berättigad till heltidsstudiemedel behöver du vara registrerad på kurser motsvarande 30 hp per termin).

Utöver nedan listade obligatoriska kurser ingår också ett obligatoriskt examensarbete inom elektroteknik på grundnivå om 15 hp på vårterminen i årskurs 3.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH1110 Elektroteknikens betydelse för ett modernt samhälle 7,5 hp 0,5 1,5 1,0
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
IE1207 Analog Elektronik 6,0 hp 6,0
EK1191 Mätteknik 6,0 hp 3,0 3,0
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp 6,0
EQ1270 Stokastiska signaler och system 6,0 hp 6,0
EF112X Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå
Ersätter EF111X
61020 15,0 hp 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EI1222 Teoretisk elektroteknik, fortsättningskurs 60821 6,0 hp 6,0
EP1100 Datakommunikation och datornät 60780 7,5 hp 7,5
IH1611 Halvledarkomponenter 60957 7,5 hp 7,5
DD1320 Tillämpad datalogi 60511 6,0 hp 4,0 2,0
DD1388 Programsystemkonstruktion med C++ 60732 7,5 hp 4,0 3,5
SH1012 Modern fysik 60145 8,0 hp 2,0 6,0
SF1547 Numeriska metoder, grundkurs 60113 6,0 hp 6,0
SF1691 Komplex analys
ersätter SF1628
60374 7,5 hp 7,5
SK1119 Termodynamik och statistisk fysik 60179 7,5 hp 7,5
SF1662 Diskret matematik 7,5 hp