Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1625 Envariabelanalys 50080 7,5 hp 7,5
DD1310 Programmeringsteknik 50083 6,0 hp 3,0 1,0 2,0
EI1110 Elkretsanalys, utökad kurs 50078 9,0 hp 4,0 5,0
EH1110 Elektroteknikens betydelse för ett modernt samhälle 50082 7,5 hp 0,5 0,5 0,5 1,5
IE1205 Digital design 50079 6,0 hp 6,0
SF1624 Algebra och geometri 50081 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 60050 7,5 hp 7,5
EH1010 Elektroprojekt 60049 7,5 hp 0,5 7,0
EP1200 Introduktion till datorsystemteknik 60048 6,0 hp 6,0