Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i energi och miljö (CENMI), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

7,5 hp Valfri kurs

Förslag på rekommenderde valfria kurser för CENMI ELP åk3
EP1100, IS1200, SF1861, SF1904

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ED1110 Vektoranalys 4,5 hp 4,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 hp 3,0 3,0
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 hp 7,5
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp 6,0
AG1812 Miljöekonomi 7,5 hp 7,5
AL125X Examensarbete inom Energi och Miljö, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EP1100 Datakommunikation och datornät
Rekommenderas
7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs
Rekommenderad
7,5 hp 7,5
SF1861 Optimeringslära
Rekommenderad
6,0 hp 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs
Rekommenderad
3,0 hp 3,0

Villkorligt valfritt utrymme: 22,5 hp av följande kurser ska läsas:

AE1106, AE1602, AE1603, AE1801, AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202,  AL2113, AL2195,   
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
KE1080, KE1090
MJ1150, MJ1401, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2424,MJ2627,
SF1861, SF1904,
SG1220

Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombiners
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras

7,5 hp Valfri kurs

AE1107 är inställd!

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 hp 7,5
AG1812 Miljöekonomi 7,5 hp 7,5
AL125X Examensarbete inom Energi och Miljö, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE1106 Geovetenskap
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för HSS
6,0 hp 6,0
AE1603 Strömningsmekanik för energi och miljö 5,0 hp 5,0
AE1801 Miljö- och markkemi 4,0 hp 4,0
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för HSS
7,5 hp 7,5
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 6,0 hp 6,0
ED1110 Vektoranalys 4,5 hp 4,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 hp 6,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 hp 3,0 3,0
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap 10,5 hp 9,0 1,5
MJ1501 Tillstånd och trender 7,5 hp 3,0 4,5
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 9,0 hp 6,0 3,0
AE1602 Hydrologi 7,5 hp 7,5
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för HSS
7,5 hp 7,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 7,5 hp 7,5
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp 6,0
KE1080 Kemitekniska principer 7,5 hp 7,5
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp 6,0
EP1100 Datakommunikation och datornät 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp 7,5
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs 6,0 hp 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
En av kurserna MJ2444 och MJ2424 kan läsas
6,0 hp 3,0 3,0
AE1107 Geoenergi 7,5 hp 7,5
AF1601 Geoteknik med grundläggning 7,5 hp 7,5
AK1204 Miljöhistoria 7,5 hp 7,5
AK2202 Genus och teknik
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för HSS
7,5 hp 7,5
KE1090 Transportprocesser i kemiska system 7,5 hp 7,5
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
En av kurserna MJ2444 och MJ2424 kan läsas
7,5 hp 7,5
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 hp 3,0

Villkorligt valfritt utrymme: 7,5 hp av följande kurser ska läsas:

AE1106,  AE1602,  AE1801, AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202,  AL2113, AL2195,   
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
MJ1150, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2627,
SF1861, SF1904,


Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombiners
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras

7,5 hp Valfri kurs


AE1107 är inställd

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 hp 7,5
KE1080 Kemitekniska principer 7,5 hp 7,5
AG1812 Miljöekonomi 7,5 hp 7,5
AL125X Examensarbete inom Energi och Miljö, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5
KE1090 Transportprocesser i kemiska system 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE1106 Geovetenskap 6,0 hp 6,0
AE1801 Miljö- och markkemi 4,0 hp 4,0
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 7,5 hp 7,5
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 6,0 hp 6,0
ED1110 Vektoranalys 4,5 hp 4,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 hp 3,0 3,0
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap 10,5 hp 9,0 1,5
MJ1501 Tillstånd och trender 7,5 hp 3,0 4,5
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för KEM
9,0 hp 6,0 3,0
AE1602 Hydrologi 7,5 hp 7,5
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 7,5 hp 7,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 7,5 hp 7,5
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp 6,0
EP1100 Datakommunikation och datornät 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp 7,5
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs 6,0 hp 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
En av kurserna MJ2444 och MJ2424 kan läsas
6,0 hp 3,0 3,0
AE1107 Geoenergi 7,5 hp 7,5
AF1601 Geoteknik med grundläggning 7,5 hp 7,5
AK1204 Miljöhistoria 7,5 hp 7,5
AK2202 Genus och teknik 7,5 hp 7,5
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
En av kurserna MJ2444 och MJ2424 kan läsas
7,5 hp 7,5
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 hp 3,0

Villkorligt valfritt utrymme: 10,5 hp av följande kurser ska läsas:

AE1106, AE1602, AE1801,AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202,  AL2113, AL2195,   
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
KE1080,
MJ1150, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2627,
SF1861, SF1904,


Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras


7,5 hp Valfri kurs

AE1107 är inställd

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 hp 6,0
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 hp 7,5
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp 6,0
AG1812 Miljöekonomi 7,5 hp 7,5
AL125X Examensarbete inom Energi och Miljö, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5
AF1601 Geoteknik med grundläggning 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE1106 Geovetenskap 6,0 hp 6,0
AE1801 Miljö- och markkemi 4,0 hp 4,0
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 7,5 hp 7,5
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 6,0 hp 6,0
ED1110 Vektoranalys 4,5 hp 4,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 hp 3,0 3,0
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SUE
10,5 hp 9,0 1,5
MJ1501 Tillstånd och trender 7,5 hp 3,0 4,5
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 9,0 hp 6,0 3,0
AE1602 Hydrologi 7,5 hp 7,5
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 7,5 hp 7,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 7,5 hp 7,5
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp 6,0
KE1080 Kemitekniska principer 7,5 hp 7,5
EP1100 Datakommunikation och datornät 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp 7,5
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SUE
6,0 hp 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för MES. En av kurserna MJ2444 och MJ2424 kan läsas
6,0 hp 3,0 3,0
AE1107 Geoenergi 7,5 hp 7,5
AK1204 Miljöhistoria 7,5 hp 7,5
AK2202 Genus och teknik 7,5 hp 7,5
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för MES. En av kurserna MJ2444 och MJ2424 kan läsas
7,5 hp 7,5
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 hp 3,0

Villkorligt valfritt utrymme: 4 hp av följande kurser ska läsas:

AE1107,
AE1801, AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202,  AL2113, AL2195,   
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
KE1080,
MJ1150, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2627,
SF1861, SF1904,


Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombiners
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras

7,5 hp Valfri kurs

AE1107 ärinställd

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE1106 Geovetenskap 6,0 hp 6,0
AE1603 Strömningsmekanik för energi och miljö 5,0 hp 5,0
AE1602 Hydrologi 7,5 hp 7,5
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 hp 7,5
AG1812 Miljöekonomi 7,5 hp 7,5
AL125X Examensarbete inom Energi och Miljö, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE1801 Miljö- och markkemi
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för MHI
4,0 hp 4,0
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 7,5 hp 7,5
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 6,0 hp 6,0
ED1110 Vektoranalys 4,5 hp 4,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 hp 3,0 3,0
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap 10,5 hp 9,0 1,5
MJ1501 Tillstånd och trender 7,5 hp 3,0 4,5
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 9,0 hp 6,0 3,0
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 7,5 hp 7,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 7,5 hp 7,5
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp 6,0
KE1080 Kemitekniska principer 7,5 hp 7,5
EP1100 Datakommunikation och datornät 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp 7,5
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs 6,0 hp 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
En av kurserna MJ2444 och MJ2424 kan läsas
6,0 hp 3,0 3,0
AE1107 Geoenergi
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för MHI
7,5 hp 7,5
AF1601 Geoteknik med grundläggning 7,5 hp 7,5
AK1204 Miljöhistoria 7,5 hp 7,5
AK2202 Genus och teknik 7,5 hp 7,5
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
En av kurserna MJ2444 och MJ2424 kan läsas
7,5 hp 7,5
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 hp 3,0

Villkorligt valfritt utrymme: 10,5 hp av följande kurser ska läsas:

AE1106, 
AE1602, AE1801,AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202,  AL2113, AL2195,   
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
KE1080,
MJ1150, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2627,
SF1861, SF1904,


Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras

7,5 hp Valfri kurs

AE1107 är inställd

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 hp 6,0
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 hp 7,5
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp 6,0
AG1812 Miljöekonomi 7,5 hp 7,5
AL125X Examensarbete inom Energi och Miljö, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE1106 Geovetenskap 6,0 hp 6,0
AE1801 Miljö- och markkemi 4,0 hp 4,0
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 7,5 hp 7,5
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 6,0 hp 6,0
ED1110 Vektoranalys 4,5 hp 4,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 hp 3,0 3,0
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för RENE
10,5 hp 9,0 1,5
MJ1501 Tillstånd och trender 7,5 hp 3,0 4,5
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 9,0 hp 6,0 3,0
AE1602 Hydrologi 7,5 hp 7,5
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 7,5 hp 7,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 7,5 hp 7,5
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp 6,0
KE1080 Kemitekniska principer 7,5 hp 7,5
EP1100 Datakommunikation och datornät 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp 7,5
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för RENE
6,0 hp 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
En av kurserna MJ2444 och MJ2424 kan läsas
6,0 hp 3,0 3,0
AE1107 Geoenergi 7,5 hp 7,5
AF1601 Geoteknik med grundläggning 7,5 hp 7,5
AK1204 Miljöhistoria 7,5 hp 7,5
AK2202 Genus och teknik 7,5 hp 7,5
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
En av kurserna MJ2444 och MJ2424 kan läsas
7,5 hp 7,5
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 hp 3,0

7,5 hp Valfri kurs

Förslag på rekommenderde valfria kurser för CENMI ELP åk3
EP1100, IS1200, SF1861, SF1904

Villkorligt valfritt utrymme: 22,5 hp av följande kurser ska läsas:

AE1106,
AE1602, AE1603,
AE1801, AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202,  AL2113, AL2195,   
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
KE1080, KE1090
MJ1150, MJ1401, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2627,
SF1861, SF1904,
SG1220

Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras

7,5 hp Valfri kurs

AE1107 är inställd

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 hp 7,5
AG1812 Miljöekonomi 7,5 hp 7,5
AL125X Examensarbete inom Energi och Miljö, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE1106 Geovetenskap 6,0 hp 6,0
AE1603 Strömningsmekanik för energi och miljö 5,0 hp 5,0
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 7,5 hp 7,5
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SENS
6,0 hp 6,0
ED1110 Vektoranalys 4,5 hp 4,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 hp 6,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 hp 3,0 3,0
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap 10,5 hp 9,0 1,5
MJ1501 Tillstånd och trender
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SENS
7,5 hp 3,0 4,5
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SENS
9,0 hp 6,0 3,0
AE1602 Hydrologi 7,5 hp 7,5
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 7,5 hp 7,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SENS
7,5 hp 7,5
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp 6,0
KE1080 Kemitekniska principer 7,5 hp 7,5
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp 6,0
EP1100 Datakommunikation och datornät 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp 7,5
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
En av kurserna MJ2444 och MJ2424 kan läsas
6,0 hp 3,0 3,0
AE1107 Geoenergi 7,5 hp 7,5
AF1601 Geoteknik med grundläggning 7,5 hp 7,5
AK1204 Miljöhistoria
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SENS
7,5 hp 7,5
AK2202 Genus och teknik 7,5 hp 7,5
KE1090 Transportprocesser i kemiska system 7,5 hp 7,5
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
En av kurserna MJ2444 och MJ2424 kan läsas
7,5 hp 7,5
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 hp 3,0

Villkorligt valfritt utrymme: 10,5 hp av följande kurser ska läsas:

AE1106,  AE1602, AE1801,AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202,  AL2113, AL2195,   
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
KE1080,
MJ1150, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2627,
SF1861, SF1904,


Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras

7,5 hp Valfri kurs

AE1107 är inställd

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 hp 6,0
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 hp 7,5
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp 6,0
AG1812 Miljöekonomi 7,5 hp 7,5
AL125X Examensarbete inom Energi och Miljö, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE1106 Geovetenskap 6,0 hp 6,0
AE1801 Miljö- och markkemi 4,0 hp 4,0
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 7,5 hp 7,5
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 6,0 hp 6,0
ED1110 Vektoranalys 4,5 hp 4,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 hp 3,0 3,0
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SUE
10,5 hp 9,0 1,5
MJ1501 Tillstånd och trender 7,5 hp 3,0 4,5
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 9,0 hp 6,0 3,0
AE1602 Hydrologi 7,5 hp 7,5
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 7,5 hp 7,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 7,5 hp 7,5
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp 6,0
KE1080 Kemitekniska principer 7,5 hp 7,5
EP1100 Datakommunikation och datornät 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp 7,5
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SUE
6,0 hp 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SUE. En av kurserna MJ2444 och MJ2424 kan läsas
6,0 hp 3,0 3,0
AE1107 Geoenergi 7,5 hp 7,5
AF1601 Geoteknik med grundläggning 7,5 hp 7,5
AK1204 Miljöhistoria 7,5 hp 7,5
AK2202 Genus och teknik 7,5 hp 7,5
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SUE. En av kurserna MJ2444 och MJ2424 kan läsas
7,5 hp 7,5
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 hp 3,0

Villkorligt valfritt utrymme: 22,5 hp av följande kurser ska läsas:

AE1106, 
AE1602, AE1603,
AE1801, AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202,  AL2113, AL2195,   
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
KE1080, KE1090
MJ1150, MJ1401, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2627,
SF1861, SF1904,
SG1220

Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras

7,5 hp Valfri kurs

AE1107 är inställd

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 hp 7,5
AG1812 Miljöekonomi 7,5 hp 7,5
AL125X Examensarbete inom Energi och Miljö, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE1106 Geovetenskap 6,0 hp 6,0
AE1603 Strömningsmekanik för energi och miljö 5,0 hp 5,0
AE1801 Miljö- och markkemi 4,0 hp 4,0
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 7,5 hp 7,5
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 6,0 hp 6,0
ED1110 Vektoranalys 4,5 hp 4,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 hp 6,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 hp 3,0 3,0
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap 10,5 hp 9,0 1,5
MJ1501 Tillstånd och trender
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SUT
7,5 hp 3,0 4,5
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SUT
9,0 hp 6,0 3,0
AE1602 Hydrologi 7,5 hp 7,5
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 7,5 hp 7,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SUT
7,5 hp 7,5
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp 6,0
KE1080 Kemitekniska principer 7,5 hp 7,5
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp 6,0
EP1100 Datakommunikation och datornät 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp 7,5
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs 6,0 hp 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
En av kurserna MJ2444 och MJ2424 kan läsas
6,0 hp 3,0 3,0
AE1107 Geoenergi 7,5 hp 7,5
AF1601 Geoteknik med grundläggning 7,5 hp 7,5
AK1204 Miljöhistoria
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SUT
7,5 hp 7,5
AK2202 Genus och teknik 7,5 hp 7,5
KE1090 Transportprocesser i kemiska system 7,5 hp 7,5
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
En av kurserna MJ2444 och MJ2424 kan läsas
7,5 hp 7,5
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 hp 3,0