Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i energi och miljö (CENMI), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Master, elkraftteknik (ELP)

7,5 hp Valfri kurs

Förslag på rekommenderde valfria kurser för CENMI ELP åk3
EP1100, IS1200, SF1861, SF1904

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ED1110 Vektoranalys 4,5 4,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 6,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 3,0 3,0
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 7,5
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 6,0
AG1812 Miljöekonomi 60347 7,5 7,5
AL125X Examensarbete inom Energi och Miljö, grundnivå 61002 15,0 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EP1100 Datakommunikation och datornät
Rekommenderas
60780 7,5 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs
Rekommenderad
60630 7,5 7,5
SF1861 Optimeringslära
Rekommenderad
60281 6,0 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs
Rekommenderad
60114 3,0 3,0

Master, hållbar samhällsplanering och stadsutformning (HSS)

Villkorligt valfritt utrymme: 22,5 hp av följande kurser ska läsas:

AE1106, AE1602, AE1603, AE1801, AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202,  AL2113, AL2195,   
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
KE1080, KE1090
MJ1150, MJ1401, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2424,MJ2627,
SF1861, SF1904,
SG1220

Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombiners
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras

7,5 hp Valfri kurs

AE1107 är inställd!

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 7,5
AG1812 Miljöekonomi 60347 7,5 7,5
AL125X Examensarbete inom Energi och Miljö, grundnivå 61002 15,0 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AE1106 Geovetenskap
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för HSS
6,0 6,0
AE1603 Strömningsmekanik för energi och miljö 5,0 5,0
AE1801 Miljö- och markkemi 4,0 4,0
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för HSS
7,5 7,5
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 6,0 6,0
ED1110 Vektoranalys 4,5 4,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 6,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 3,0 3,0
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap 10,5 9,0 1,5
MJ1501 Tillstånd och trender 7,5 3,0 4,5
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 9,0 6,0 3,0
AE1602 Hydrologi 7,5 7,5
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för HSS
7,5 7,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 7,5 7,5
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 6,0
KE1080 Kemitekniska principer 7,5 7,5
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 6,0
EP1100 Datakommunikation och datornät 60780 7,5 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60630 7,5 7,5
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs 60689 6,0 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
En av kurserna MJ2444 och MJ2424 kan läsas
60994 6,0 3,0 3,0
AE1107 Geoenergi 60344 7,5 7,5
AF1601 Geoteknik med grundläggning 60199 7,5 7,5
AK1204 Miljöhistoria 60004 7,5 7,5
AK2202 Genus och teknik
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för HSS
60009 7,5 7,5
KE1090 Transportprocesser i kemiska system 60549 7,5 7,5
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
En av kurserna MJ2444 och MJ2424 kan läsas
60697 7,5 7,5
SF1861 Optimeringslära 60281 6,0 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60114 3,0 3,0

Master, kemiteknik för energi och miljö (KEM)

Villkorligt valfritt utrymme: 7,5 hp av följande kurser ska läsas:

AE1106,  AE1602,  AE1801, AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202,  AL2113, AL2195,   
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
MJ1150, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2627,
SF1861, SF1904,


Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombiners
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras

7,5 hp Valfri kurs


AE1107 är inställd

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 7,5
KE1080 Kemitekniska principer 7,5 7,5
AG1812 Miljöekonomi 60347 7,5 7,5
AL125X Examensarbete inom Energi och Miljö, grundnivå 61002 15,0 7,5 7,5
KE1090 Transportprocesser i kemiska system 60549 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AE1106 Geovetenskap 6,0 6,0
AE1801 Miljö- och markkemi 4,0 4,0
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 7,5 7,5
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 6,0 6,0
ED1110 Vektoranalys 4,5 4,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 6,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 3,0 3,0
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap 10,5 9,0 1,5
MJ1501 Tillstånd och trender 7,5 3,0 4,5
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för KEM
9,0 6,0 3,0
AE1602 Hydrologi 7,5 7,5
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 7,5 7,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 7,5 7,5
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 6,0
EP1100 Datakommunikation och datornät 60780 7,5 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60630 7,5 7,5
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs 60689 6,0 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
En av kurserna MJ2444 och MJ2424 kan läsas
60994 6,0 3,0 3,0
AE1107 Geoenergi 60344 7,5 7,5
AF1601 Geoteknik med grundläggning 60199 7,5 7,5
AK1204 Miljöhistoria 60004 7,5 7,5
AK2202 Genus och teknik 60009 7,5 7,5
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
En av kurserna MJ2444 och MJ2424 kan läsas
60697 7,5 7,5
SF1861 Optimeringslära 60281 6,0 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60114 3,0 3,0

Master, miljövänliga energisystem (MES)

Villkorligt valfritt utrymme: 10,5 hp av följande kurser ska läsas:

AE1106, AE1602, AE1801,AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202,  AL2113, AL2195,   
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
KE1080,
MJ1150, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2627,
SF1861, SF1904,


Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras


7,5 hp Valfri kurs

AE1107 är inställd

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 6,0
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 7,5
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 6,0
AG1812 Miljöekonomi 60347 7,5 7,5
AL125X Examensarbete inom Energi och Miljö, grundnivå 61002 15,0 7,5 7,5
AF1601 Geoteknik med grundläggning 60199 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AE1106 Geovetenskap 6,0 6,0
AE1801 Miljö- och markkemi 4,0 4,0
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 7,5 7,5
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 6,0 6,0
ED1110 Vektoranalys 4,5 4,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 6,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 3,0 3,0
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SUE
10,5 9,0 1,5
MJ1501 Tillstånd och trender 7,5 3,0 4,5
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 9,0 6,0 3,0
AE1602 Hydrologi 7,5 7,5
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 7,5 7,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 7,5 7,5
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 6,0
KE1080 Kemitekniska principer 7,5 7,5
EP1100 Datakommunikation och datornät 60780 7,5 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60630 7,5 7,5
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SUE
60689 6,0 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för MES. En av kurserna MJ2444 och MJ2424 kan läsas
60994 6,0 3,0 3,0
AE1107 Geoenergi 60344 7,5 7,5
AK1204 Miljöhistoria 60004 7,5 7,5
AK2202 Genus och teknik 60009 7,5 7,5
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för MES. En av kurserna MJ2444 och MJ2424 kan läsas
60697 7,5 7,5
SF1861 Optimeringslära 60281 6,0 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60114 3,0 3,0

Master, miljöteknik och hållbar infrastruktur (MHI)

Villkorligt valfritt utrymme: 4 hp av följande kurser ska läsas:

AE1107,
AE1801, AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202,  AL2113, AL2195,   
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
KE1080,
MJ1150, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2627,
SF1861, SF1904,


Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombiners
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras

7,5 hp Valfri kurs

AE1107 ärinställd

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AE1106 Geovetenskap 6,0 6,0
AE1603 Strömningsmekanik för energi och miljö 5,0 5,0
AE1602 Hydrologi 7,5 7,5
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 7,5
AG1812 Miljöekonomi 60347 7,5 7,5
AL125X Examensarbete inom Energi och Miljö, grundnivå 61002 15,0 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AE1801 Miljö- och markkemi
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för MHI
4,0 4,0
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 7,5 7,5
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 6,0 6,0
ED1110 Vektoranalys 4,5 4,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 6,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 3,0 3,0
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap 10,5 9,0 1,5
MJ1501 Tillstånd och trender 7,5 3,0 4,5
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 9,0 6,0 3,0
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 7,5 7,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 7,5 7,5
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 6,0
KE1080 Kemitekniska principer 7,5 7,5
EP1100 Datakommunikation och datornät 60780 7,5 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60630 7,5 7,5
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs 60689 6,0 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
En av kurserna MJ2444 och MJ2424 kan läsas
60994 6,0 3,0 3,0
AE1107 Geoenergi
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för MHI
60344 7,5 7,5
AF1601 Geoteknik med grundläggning 60199 7,5 7,5
AK1204 Miljöhistoria 60004 7,5 7,5
AK2202 Genus och teknik 60009 7,5 7,5
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
En av kurserna MJ2444 och MJ2424 kan läsas
60697 7,5 7,5
SF1861 Optimeringslära 60281 6,0 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60114 3,0 3,0

Master, förnybar energi (RENE)

Villkorligt valfritt utrymme: 10,5 hp av följande kurser ska läsas:

AE1106, 
AE1602, AE1801,AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202,  AL2113, AL2195,   
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
KE1080,
MJ1150, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2627,
SF1861, SF1904,


Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras

7,5 hp Valfri kurs

AE1107 är inställd

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 6,0
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 7,5
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 6,0
AG1812 Miljöekonomi 60347 7,5 7,5
AL125X Examensarbete inom Energi och Miljö, grundnivå 61002 15,0 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AE1106 Geovetenskap 6,0 6,0
AE1801 Miljö- och markkemi 4,0 4,0
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 7,5 7,5
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 6,0 6,0
ED1110 Vektoranalys 4,5 4,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 6,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 3,0 3,0
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för RENE
10,5 9,0 1,5
MJ1501 Tillstånd och trender 7,5 3,0 4,5
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 9,0 6,0 3,0
AE1602 Hydrologi 7,5 7,5
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 7,5 7,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 7,5 7,5
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 6,0
KE1080 Kemitekniska principer 7,5 7,5
EP1100 Datakommunikation och datornät 60780 7,5 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60630 7,5 7,5
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för RENE
60689 6,0 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
En av kurserna MJ2444 och MJ2424 kan läsas
60994 6,0 3,0 3,0
AE1107 Geoenergi 60344 7,5 7,5
AF1601 Geoteknik med grundläggning 60199 7,5 7,5
AK1204 Miljöhistoria 60004 7,5 7,5
AK2202 Genus och teknik 60009 7,5 7,5
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
En av kurserna MJ2444 och MJ2424 kan läsas
60697 7,5 7,5
SF1861 Optimeringslära 60281 6,0 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60114 3,0 3,0

Master, smarta elektriska nätverk och system (SENS)

7,5 hp Valfri kurs

Förslag på rekommenderde valfria kurser för CENMI ELP åk3
EP1100, IS1200, SF1861, SF1904

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ED1110 Vektoranalys 4,5 4,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 6,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 3,0 3,0
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 7,5
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 6,0
AG1812 Miljöekonomi 60347 7,5 7,5
AL125X Examensarbete inom Energi och Miljö, grundnivå 61002 15,0 7,5 7,5

Master, smarta städer (SMCS)

Villkorligt valfritt utrymme: 22,5 hp av följande kurser ska läsas:

AE1106,
AE1602, AE1603,
AE1801, AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202,  AL2113, AL2195,   
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
KE1080, KE1090
MJ1150, MJ1401, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2627,
SF1861, SF1904,
SG1220

Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras

7,5 hp Valfri kurs

AE1107 är inställd

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 7,5
AG1812 Miljöekonomi 60347 7,5 7,5
AL125X Examensarbete inom Energi och Miljö, grundnivå 61002 15,0 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AE1106 Geovetenskap 6,0 6,0
AE1603 Strömningsmekanik för energi och miljö 5,0 5,0
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 7,5 7,5
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SENS
6,0 6,0
ED1110 Vektoranalys 4,5 4,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 6,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 3,0 3,0
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap 10,5 9,0 1,5
MJ1501 Tillstånd och trender
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SENS
7,5 3,0 4,5
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SENS
9,0 6,0 3,0
AE1602 Hydrologi 7,5 7,5
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 7,5 7,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SENS
7,5 7,5
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 6,0
KE1080 Kemitekniska principer 7,5 7,5
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 6,0
EP1100 Datakommunikation och datornät 60780 7,5 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60630 7,5 7,5
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
En av kurserna MJ2444 och MJ2424 kan läsas
60994 6,0 3,0 3,0
AE1107 Geoenergi 60344 7,5 7,5
AF1601 Geoteknik med grundläggning 60199 7,5 7,5
AK1204 Miljöhistoria
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SENS
60004 7,5 7,5
AK2202 Genus och teknik 60009 7,5 7,5
KE1090 Transportprocesser i kemiska system 60549 7,5 7,5
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
En av kurserna MJ2444 och MJ2424 kan läsas
60697 7,5 7,5
SF1861 Optimeringslära 60281 6,0 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60114 3,0 3,0

Master, hållbar energiteknik (SUE)

Villkorligt valfritt utrymme: 10,5 hp av följande kurser ska läsas:

AE1106,  AE1602, AE1801,AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202,  AL2113, AL2195,   
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
KE1080,
MJ1150, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2627,
SF1861, SF1904,


Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras

7,5 hp Valfri kurs

AE1107 är inställd

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 6,0
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 7,5
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 6,0
AG1812 Miljöekonomi 60347 7,5 7,5
AL125X Examensarbete inom Energi och Miljö, grundnivå 61002 15,0 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AE1106 Geovetenskap 6,0 6,0
AE1801 Miljö- och markkemi 4,0 4,0
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 7,5 7,5
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 6,0 6,0
ED1110 Vektoranalys 4,5 4,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 6,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 3,0 3,0
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SUE
10,5 9,0 1,5
MJ1501 Tillstånd och trender 7,5 3,0 4,5
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 9,0 6,0 3,0
AE1602 Hydrologi 7,5 7,5
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 7,5 7,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 7,5 7,5
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 6,0
KE1080 Kemitekniska principer 7,5 7,5
EP1100 Datakommunikation och datornät 60780 7,5 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60630 7,5 7,5
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SUE
60689 6,0 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SUE. En av kurserna MJ2444 och MJ2424 kan läsas
60994 6,0 3,0 3,0
AE1107 Geoenergi 60344 7,5 7,5
AF1601 Geoteknik med grundläggning 60199 7,5 7,5
AK1204 Miljöhistoria 60004 7,5 7,5
AK2202 Genus och teknik 60009 7,5 7,5
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SUE. En av kurserna MJ2444 och MJ2424 kan läsas
60697 7,5 7,5
SF1861 Optimeringslära 60281 6,0 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60114 3,0 3,0

Master, teknik och hållbar utveckling (SUT)

Villkorligt valfritt utrymme: 22,5 hp av följande kurser ska läsas:

AE1106, 
AE1602, AE1603,
AE1801, AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202,  AL2113, AL2195,   
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
KE1080, KE1090
MJ1150, MJ1401, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2627,
SF1861, SF1904,
SG1220

Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras

7,5 hp Valfri kurs

AE1107 är inställd

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 7,5
AG1812 Miljöekonomi 60347 7,5 7,5
AL125X Examensarbete inom Energi och Miljö, grundnivå 61002 15,0 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AE1106 Geovetenskap 6,0 6,0
AE1603 Strömningsmekanik för energi och miljö 5,0 5,0
AE1801 Miljö- och markkemi 4,0 4,0
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 7,5 7,5
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 6,0 6,0
ED1110 Vektoranalys 4,5 4,5
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 6,0
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 3,0 3,0
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap 10,5 9,0 1,5
MJ1501 Tillstånd och trender
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SUT
7,5 3,0 4,5
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SUT
9,0 6,0 3,0
AE1602 Hydrologi 7,5 7,5
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 7,5 7,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SUT
7,5 7,5
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 6,0
KE1080 Kemitekniska principer 7,5 7,5
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 6,0
EP1100 Datakommunikation och datornät 60780 7,5 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60630 7,5 7,5
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs 60689 6,0 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
En av kurserna MJ2444 och MJ2424 kan läsas
60994 6,0 3,0 3,0
AE1107 Geoenergi 60344 7,5 7,5
AF1601 Geoteknik med grundläggning 60199 7,5 7,5
AK1204 Miljöhistoria
Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SUT
60004 7,5 7,5
AK2202 Genus och teknik 60009 7,5 7,5
KE1090 Transportprocesser i kemiska system 60549 7,5 7,5
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
En av kurserna MJ2444 och MJ2424 kan läsas
60697 7,5 7,5
SF1861 Optimeringslära 60281 6,0 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60114 3,0 3,0