Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AG1808 Energi, klimat och miljö 9,0 hp Grundnivå
KA1020 Grundläggande kemi 7,5 hp Grundnivå
MJ1508 Ekologi och Miljöeffekter 7,5 hp Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SG1102 Mekanik, mindre kurs 6,0 hp Grundnivå
SK1110 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hp Grundnivå

Årskurs 2

Master, elkraftteknik (ELP)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (52,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AG1812 Miljöekonomi 7,5 hp Grundnivå
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 hp Avancerad nivå
AL127X Examensarbete i Energi och Miljö, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
ED1110 Vektoranalys 4,5 hp Grundnivå
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 hp Grundnivå
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp Grundnivå
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Valfri kurs 7,5hp kan läsas

Master, hållbar samhällsplanering och stadsutformning (HSS)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AG1812 Miljöekonomi 7,5 hp Grundnivå
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 hp Avancerad nivå
AL127X Examensarbete i Energi och Miljö, grundnivå 15,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AE1106 Geovetenskap Rekommenderad villkorligt valfri kurs för HSS 6,0 hp Grundnivå
AE1602 Hydrologi 7,5 hp Grundnivå
AE1603 Strömningsmekanik för energi och miljö Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras 5,0 hp Grundnivå
AE1801 Miljö- och markkemi 4,0 hp Grundnivå
AF1601 Geoteknik med grundläggning 7,5 hp Grundnivå
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling Rekommenderad villkorligt valfri kurs för HSS 7,5 hp Grundnivå
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem Rekommenderad villkorligt valfri kurs för HSS 7,5 hp Grundnivå
AK1204 Miljöhistoria 7,5 hp Grundnivå
AK2202 Genus och teknik Rekommenderad villkorligt valfri kurs för HSS 7,5 hp Avancerad nivå
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 6,0 hp Avancerad nivå
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 7,5 hp Avancerad nivå
ED1110 Vektoranalys 4,5 hp Grundnivå
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 hp Grundnivå
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp Grundnivå
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
EP1100 Datakommunikation och datornät 7,5 hp Grundnivå
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp Grundnivå
KE1080 Kemitekniska principer 7,5 hp Grundnivå
KE1090 Transportprocesser i kemiska system Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras 7,5 hp Grundnivå
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap 10,5 hp Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombineras 6,0 hp Grundnivå
MJ1501 Tillstånd och trender 7,5 hp Grundnivå
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras 7,5 hp Avancerad nivå
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs Rekommenderad villkorligt valfri kurs för HSS 7,5 hp Avancerad nivå
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 9,0 hp Avancerad nivå
ML1501 Industriella system I 7,5 hp Grundnivå
ML1502 Hållbarhet i industrin 7,5 hp Grundnivå
ML1503 Industriella system II 6,0 hp Grundnivå
ML1504 Produktionslogistik 6,0 hp Grundnivå
ML1506 Övergångsmodul till industriell teknik 3,0 hp Grundnivå
ML1507 Kommunicerande ingenjör 3,0 hp Grundnivå
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 hp Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Villkorligt valfritt utrymme: 22,5 hp av följande kurser ska läsas:

AE1106, AE1602, AE1603, AE1801, AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202,  AL2113, AL2195,
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
KE1080, KE1090
MJ1150, MJ1401, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2424, MJ2627,MJ2615
ML1501, ML1502, ML1503, ML1504, ML1506, ML1507, 
SF1811, SF1861, SF1904, SG1220


Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombiners
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras

7,5 hp Valfri kurs

Master, hållbar produktionsutveckling (ITH)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (42,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AG1812 Miljöekonomi 7,5 hp Grundnivå
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 hp Avancerad nivå
AL127X Examensarbete i Energi och Miljö, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
ML1503 Industriella system II 6,0 hp Grundnivå
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AE1106 Geovetenskap 6,0 hp Grundnivå
AE1602 Hydrologi 7,5 hp Grundnivå
AE1603 Strömningsmekanik för energi och miljö Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras 5,0 hp Grundnivå
AE1801 Miljö- och markkemi 4,0 hp Grundnivå
AF1601 Geoteknik med grundläggning 7,5 hp Grundnivå
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 7,5 hp Grundnivå
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 7,5 hp Grundnivå
AK1204 Miljöhistoria 7,5 hp Grundnivå
AK2202 Genus och teknik 7,5 hp Avancerad nivå
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 6,0 hp Avancerad nivå
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 7,5 hp Avancerad nivå
ED1110 Vektoranalys 4,5 hp Grundnivå
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 hp Grundnivå
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp Grundnivå
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
EP1100 Datakommunikation och datornät 7,5 hp Grundnivå
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp Grundnivå
KE1080 Kemitekniska principer 7,5 hp Grundnivå
KE1090 Transportprocesser i kemiska system Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras 7,5 hp Grundnivå
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap 10,5 hp Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombineras 6,0 hp Grundnivå
MJ1501 Tillstånd och trender 7,5 hp Grundnivå
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras 7,5 hp Avancerad nivå
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 7,5 hp Avancerad nivå
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 9,0 hp Avancerad nivå
ML1501 Industriella system I Rekommenderad villkorligt valfri kurs för ITH 7,5 hp Grundnivå
ML1502 Hållbarhet i industrin Rekommenderad villkorligt valfri kurs för ITH 7,5 hp Grundnivå
ML1504 Produktionslogistik Rekommenderad villkorligt valfri kurs för ITH 6,0 hp Grundnivå
ML1506 Övergångsmodul till industriell teknik Rekommenderad villkorligt valfri kurs för ITH 3,0 hp Grundnivå
ML1507 Kommunicerande ingenjör Rekommenderad villkorligt valfri kurs för ITH 3,0 hp Grundnivå
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 hp Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Villkorligt valfritt utrymme: 10,5 hp av följande kurser ska läsas:

AE1106, AE1602, AE1603, AE1801, AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202,  AL2113, AL2195,
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
KE1080, KE1090
MJ1401, MJ1150, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2424, MJ2627, MJ2615
ML1501, ML1502, ML1504, ML1506, ML1507, 
SF1861, SF1904, SG1220


Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombiners
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras

7,5 hp Valfri kurs

Master, kemiteknik för energi och miljö (KEM)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AG1812 Miljöekonomi 7,5 hp Grundnivå
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 hp Avancerad nivå
AL127X Examensarbete i Energi och Miljö, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
KE1080 Kemitekniska principer 7,5 hp Grundnivå
KE1090 Transportprocesser i kemiska system 7,5 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AE1106 Geovetenskap 6,0 hp Grundnivå
AE1602 Hydrologi 7,5 hp Grundnivå
AE1603 Strömningsmekanik för energi och miljö Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras 5,0 hp Grundnivå
AE1801 Miljö- och markkemi 4,0 hp Grundnivå
AF1601 Geoteknik med grundläggning 7,5 hp Grundnivå
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 7,5 hp Grundnivå
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 7,5 hp Grundnivå
AK1204 Miljöhistoria 7,5 hp Grundnivå
AK2202 Genus och teknik 7,5 hp Avancerad nivå
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 6,0 hp Avancerad nivå
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 7,5 hp Avancerad nivå
ED1110 Vektoranalys 4,5 hp Grundnivå
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 hp Grundnivå
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp Grundnivå
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
EP1100 Datakommunikation och datornät 7,5 hp Grundnivå
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp Grundnivå
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap 10,5 hp Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombineras 6,0 hp Grundnivå
MJ1501 Tillstånd och trender 7,5 hp Grundnivå
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras 7,5 hp Avancerad nivå
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 7,5 hp Avancerad nivå
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs Rekommenderad villkorligt valfri kurs för KEM, kan ej kombineras med KH1341 9,0 hp Avancerad nivå
ML1501 Industriella system I 7,5 hp Grundnivå
ML1502 Hållbarhet i industrin 7,5 hp Grundnivå
ML1503 Industriella system II 6,0 hp Grundnivå
ML1504 Produktionslogistik 6,0 hp Grundnivå
ML1506 Övergångsmodul till industriell teknik 3,0 hp Grundnivå
ML1507 Kommunicerande ingenjör 3,0 hp Grundnivå
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 hp Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Villkorligt valfritt utrymme:
7,5 hp av följande kurser ska läsas:

AE1106, AE1602, AE1603, AE1801, AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202,  AL2113, AL2195,
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
MJ1150, MJ1401, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2424, MJ2627,MJ2615
ML1501, ML1502, ML1503, ML1504, ML1506, ML1507, 
SF1811, SF1861, SF1904, SG1220


Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras

7,5 hp Valfri kurs

Master, miljövänliga energisystem (MES)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (42,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AG1812 Miljöekonomi 7,5 hp Grundnivå
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 hp Avancerad nivå
AL127X Examensarbete i Energi och Miljö, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik Kan ersättas med SG1217. Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AE1106 Geovetenskap 6,0 hp Grundnivå
AE1602 Hydrologi 7,5 hp Grundnivå
AE1603 Strömningsmekanik för energi och miljö Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras 5,0 hp Grundnivå
AE1801 Miljö- och markkemi 4,0 hp Grundnivå
AF1601 Geoteknik med grundläggning 7,5 hp Grundnivå
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 7,5 hp Grundnivå
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 7,5 hp Grundnivå
AK1204 Miljöhistoria 7,5 hp Grundnivå
AK2202 Genus och teknik 7,5 hp Avancerad nivå
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 6,0 hp Avancerad nivå
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 7,5 hp Avancerad nivå
ED1110 Vektoranalys 4,5 hp Grundnivå
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 hp Grundnivå
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp Grundnivå
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
EP1100 Datakommunikation och datornät 7,5 hp Grundnivå
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp Grundnivå
KE1080 Kemitekniska principer 7,5 hp Grundnivå
KE1090 Transportprocesser i kemiska system Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras 7,5 hp Grundnivå
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap Rekommenderad villkorligt valfri kurs för MES 10,5 hp Grundnivå
MJ1501 Tillstånd och trender 7,5 hp Grundnivå
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs Rekommenderad villkorligt valfri kurs för MES 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik Rekommenderad villkorligt valfri kurs för MES, kan inte kombineras med MJ2424 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik Rekommenderad villkorligt valfri kurs för MES, kan inte kombineras med MJ2424 7,5 hp Avancerad nivå
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 7,5 hp Avancerad nivå
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 9,0 hp Avancerad nivå
ML1501 Industriella system I 7,5 hp Grundnivå
ML1502 Hållbarhet i industrin 7,5 hp Grundnivå
ML1503 Industriella system II 6,0 hp Grundnivå
ML1504 Produktionslogistik 6,0 hp Grundnivå
ML1506 Övergångsmodul till industriell teknik 3,0 hp Grundnivå
ML1507 Kommunicerande ingenjör 3,0 hp Grundnivå
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Villkorligt valfritt utrymme: 10,5 hp av följande kurser ska läsas:

AE1106, AE1602, AE1603, AE1801, AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202,  AL2113, AL2195,
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
KE1080, KE1090
MJ1150, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2424, MJ2627, MJ2615
ML1501, ML1502, ML1503, ML1504, ML1506, ML1507, 
SF1811, SF1861, SF1904, 


Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombiners
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras

7,5 hp Valfri kurs

Master, miljöteknik och hållbar infrastruktur (MHI)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (48,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AE1106 Geovetenskap 6,0 hp Grundnivå
AE1602 Hydrologi 7,5 hp Grundnivå
AE1603 Strömningsmekanik för energi och miljö 5,0 hp Grundnivå
AG1812 Miljöekonomi 7,5 hp Grundnivå
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 hp Avancerad nivå
AL127X Examensarbete i Energi och Miljö, grundnivå 15,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AE1801 Miljö- och markkemi Rekommenderad villkorligt valfri kurs för MHI 4,0 hp Grundnivå
AF1601 Geoteknik med grundläggning Rekommenderad villkorligt valfri kurs för MHI 7,5 hp Grundnivå
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 7,5 hp Grundnivå
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 7,5 hp Grundnivå
AK1204 Miljöhistoria 7,5 hp Grundnivå
AK2202 Genus och teknik 7,5 hp Avancerad nivå
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 6,0 hp Avancerad nivå
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 7,5 hp Avancerad nivå
ED1110 Vektoranalys 4,5 hp Grundnivå
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 hp Grundnivå
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp Grundnivå
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
EP1100 Datakommunikation och datornät 7,5 hp Grundnivå
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp Grundnivå
KE1080 Kemitekniska principer 7,5 hp Grundnivå
KE1090 Transportprocesser i kemiska system Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras 7,5 hp Grundnivå
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap 10,5 hp Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombineras 6,0 hp Grundnivå
MJ1501 Tillstånd och trender 7,5 hp Grundnivå
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras 7,5 hp Avancerad nivå
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 7,5 hp Avancerad nivå
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 9,0 hp Avancerad nivå
ML1501 Industriella system I 7,5 hp Grundnivå
ML1502 Hållbarhet i industrin 7,5 hp Grundnivå
ML1503 Industriella system II 6,0 hp Grundnivå
ML1504 Produktionslogistik 6,0 hp Grundnivå
ML1506 Övergångsmodul till industriell teknik 3,0 hp Grundnivå
ML1507 Kommunicerande ingenjör 3,0 hp Grundnivå
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 hp Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Villkorligt valfritt utrymme: 4 hp av följande kurser ska läsas:

AE1801, AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202, AL2113, AL2195,
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
KE1080, KE1090
MJ1150, MJ1401, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2424, MJ2627,MJ2615
ML1501, ML1502, ML1503, ML1504, ML1506, ML1507, 
SF1811, SF1861, SF1904, SG1220


Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombiners
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras

7,5 hp Valfri kurs

Master, förnybar energi (RENE)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (42,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AG1812 Miljöekonomi 7,5 hp Grundnivå
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 hp Avancerad nivå
AL127X Examensarbete i Energi och Miljö, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik Kan ersättas med SG1217. Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AE1106 Geovetenskap 6,0 hp Grundnivå
AE1602 Hydrologi 7,5 hp Grundnivå
AE1603 Strömningsmekanik för energi och miljö Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras 5,0 hp Grundnivå
AE1801 Miljö- och markkemi 4,0 hp Grundnivå
AF1601 Geoteknik med grundläggning 7,5 hp Grundnivå
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 7,5 hp Grundnivå
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 7,5 hp Grundnivå
AK1204 Miljöhistoria 7,5 hp Grundnivå
AK2202 Genus och teknik 7,5 hp Avancerad nivå
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 6,0 hp Avancerad nivå
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 7,5 hp Avancerad nivå
ED1110 Vektoranalys 4,5 hp Grundnivå
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 hp Grundnivå
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp Grundnivå
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
EP1100 Datakommunikation och datornät 7,5 hp Grundnivå
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp Grundnivå
KE1080 Kemitekniska principer 7,5 hp Grundnivå
KE1090 Transportprocesser i kemiska system Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras 7,5 hp Grundnivå
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap Rekommenderad villkorligt valfri kurs för RENE 10,5 hp Grundnivå
MJ1501 Tillstånd och trender 7,5 hp Grundnivå
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs Rekommenderad villkorligt valfri kurs för RENE 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik Rekommenderad villkorligt valfri kurs för RENE, kan inte kombineras med MJ2424 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik Rekommenderad villkorligt valfri kurs för RENE, kan inte kombineras med MJ2424 7,5 hp Avancerad nivå
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 7,5 hp Avancerad nivå
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 9,0 hp Avancerad nivå
ML1501 Industriella system I 7,5 hp Grundnivå
ML1502 Hållbarhet i industrin 7,5 hp Grundnivå
ML1503 Industriella system II 6,0 hp Grundnivå
ML1504 Produktionslogistik 6,0 hp Grundnivå
ML1506 Övergångsmodul till industriell teknik 3,0 hp Grundnivå
ML1507 Kommunicerande ingenjör 3,0 hp Grundnivå
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Villkorligt valfritt utrymme: 10,5 hp av följande kurser ska läsas:

AE1106, AE1602, AE1603, AE1801, AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202,  AL2113, AL2195,
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
KE1080, KE1090
MJ1150, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2424, MJ2627, MJ2615
ML1501, ML1502, ML1503, ML1504, ML1506, ML1507, 
SF1811, SF1861, SF1904

Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombiners
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras

7,5 hp Valfri kurs

Master, smarta elektriska nätverk och system (SENS)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (52,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AG1812 Miljöekonomi 7,5 hp Grundnivå
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 hp Avancerad nivå
AL127X Examensarbete i Energi och Miljö, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
ED1110 Vektoranalys 4,5 hp Grundnivå
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 hp Grundnivå
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp Grundnivå
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Valfri kurs 7,5hp kan läsas

Master, smarta städer (SMCS)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (36,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AG1812 Miljöekonomi 7,5 hp Grundnivå
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 hp Avancerad nivå
AL127X Examensarbete i Energi och Miljö, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AE1106 Geovetenskap 6,0 hp Grundnivå
AE1602 Hydrologi 7,5 hp Grundnivå
AE1603 Strömningsmekanik för energi och miljö Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras 5,0 hp Grundnivå
AE1801 Miljö- och markkemi 4,0 hp Grundnivå
AF1601 Geoteknik med grundläggning 7,5 hp Grundnivå
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 7,5 hp Grundnivå
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 7,5 hp Grundnivå
AK1204 Miljöhistoria 7,5 hp Grundnivå
AK2202 Genus och teknik 7,5 hp Avancerad nivå
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SMCS 7,5 hp Avancerad nivå
ED1110 Vektoranalys 4,5 hp Grundnivå
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 hp Grundnivå
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp Grundnivå
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
EP1100 Datakommunikation och datornät 7,5 hp Grundnivå
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp Grundnivå
KE1080 Kemitekniska principer 7,5 hp Grundnivå
KE1090 Transportprocesser i kemiska system Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras 7,5 hp Grundnivå
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap 10,5 hp Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombineras 6,0 hp Grundnivå
MJ1501 Tillstånd och trender Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SMCS 7,5 hp Grundnivå
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras 7,5 hp Avancerad nivå
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SMCS 9,0 hp Avancerad nivå
ML1501 Industriella system I 7,5 hp Grundnivå
ML1502 Hållbarhet i industrin 7,5 hp Grundnivå
ML1503 Industriella system II 6,0 hp Grundnivå
ML1504 Produktionslogistik 6,0 hp Grundnivå
ML1506 Övergångsmodul till industriell teknik 3,0 hp Grundnivå
ML1507 Kommunicerande ingenjör 3,0 hp Grundnivå
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 hp Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik Kan ersättas med SG1217. Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Villkorligt valfritt utrymme: 16,5 hp av följande kurser ska läsas:

AE1106, AE1602, AE1603, AE1801, AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202, AL2195,
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
KE1080, KE1090
MJ1150, MJ1401, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2424, MJ2627,
ML1501, ML1502, ML1503, ML1504, ML1506, ML1507, 
SF1811, SF1861, SF1904, SG1220


Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombiners
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras

7,5 hp Valfri kurs

Master, hållbar energiteknik (SUE)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (42,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AG1812 Miljöekonomi 7,5 hp Grundnivå
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 hp Avancerad nivå
AL127X Examensarbete i Energi och Miljö, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik Kan ersättas med SG1217. Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AE1106 Geovetenskap 6,0 hp Grundnivå
AE1602 Hydrologi 7,5 hp Grundnivå
AE1603 Strömningsmekanik för energi och miljö Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras 5,0 hp Grundnivå
AE1801 Miljö- och markkemi 4,0 hp Grundnivå
AF1601 Geoteknik med grundläggning 7,5 hp Grundnivå
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 7,5 hp Grundnivå
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 7,5 hp Grundnivå
AK1204 Miljöhistoria 7,5 hp Grundnivå
AK2202 Genus och teknik 7,5 hp Avancerad nivå
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 6,0 hp Avancerad nivå
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 7,5 hp Avancerad nivå
ED1110 Vektoranalys 4,5 hp Grundnivå
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 hp Grundnivå
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp Grundnivå
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
EP1100 Datakommunikation och datornät 7,5 hp Grundnivå
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp Grundnivå
KE1080 Kemitekniska principer 7,5 hp Grundnivå
KE1090 Transportprocesser i kemiska system Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras 7,5 hp Grundnivå
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SUE 10,5 hp Grundnivå
MJ1501 Tillstånd och trender 7,5 hp Grundnivå
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SUE 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SUE, kan inte kombineras med MJ2424 7,5 hp Avancerad nivå
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 7,5 hp Avancerad nivå
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 9,0 hp Avancerad nivå
ML1501 Industriella system I 7,5 hp Grundnivå
ML1502 Hållbarhet i industrin 7,5 hp Grundnivå
ML1503 Industriella system II 6,0 hp Grundnivå
ML1504 Produktionslogistik 6,0 hp Grundnivå
ML1506 Övergångsmodul till industriell teknik 3,0 hp Grundnivå
ML1507 Kommunicerande ingenjör 3,0 hp Grundnivå
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Villkorligt valfritt utrymme: 10,5 hp av följande kurser ska läsas:

AE1106, AE1602, AE1603, AE1801, AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202,  AL2113, AL2195,
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
KE1080, KE1090
MJ1150, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2424, MJ2627, MJ2615
ML1501, ML1502, ML1503, ML1504, ML1506, ML1507, 
SF1811, SF1861, SF1904, 


Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombiners
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras

7,5 hp Valfri kurs

Master, teknik och hållbar utveckling (SUT)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (36,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AG1812 Miljöekonomi 7,5 hp Grundnivå
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 hp Avancerad nivå
AL127X Examensarbete i Energi och Miljö, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AE1106 Geovetenskap 6,0 hp Grundnivå
AE1602 Hydrologi 7,5 hp Grundnivå
AE1603 Strömningsmekanik för energi och miljö Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras 5,0 hp Grundnivå
AE1801 Miljö- och markkemi 4,0 hp Grundnivå
AF1601 Geoteknik med grundläggning 7,5 hp Grundnivå
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 7,5 hp Grundnivå
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 7,5 hp Grundnivå
AK1204 Miljöhistoria Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SUT 7,5 hp Grundnivå
AK2202 Genus och teknik 7,5 hp Avancerad nivå
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SUT 7,5 hp Avancerad nivå
ED1110 Vektoranalys 4,5 hp Grundnivå
EI1228 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs 6,0 hp Grundnivå
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp Grundnivå
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
EP1100 Datakommunikation och datornät 7,5 hp Grundnivå
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp Grundnivå
KE1080 Kemitekniska principer 7,5 hp Grundnivå
KE1090 Transportprocesser i kemiska system Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras 7,5 hp Grundnivå
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap 10,5 hp Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombineras 6,0 hp Grundnivå
MJ1501 Tillstånd och trender Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SUT 7,5 hp Grundnivå
MJ2381 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2444 Teori och praktik av numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras 7,5 hp Avancerad nivå
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs Rekommenderad villkorligt valfri kurs för SUT 9,0 hp Avancerad nivå
ML1501 Industriella system I 7,5 hp Grundnivå
ML1502 Hållbarhet i industrin 7,5 hp Grundnivå
ML1503 Industriella system II 6,0 hp Grundnivå
ML1504 Produktionslogistik 6,0 hp Grundnivå
ML1506 Övergångsmodul till industriell teknik 3,0 hp Grundnivå
ML1507 Kommunicerande ingenjör 3,0 hp Grundnivå
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 hp Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik Kurserna AE1603, SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Villkorligt valfritt utrymme: 16,5 hp av följande kurser ska läsas:

AE1106, AE1602, AE1603, AE1801, AF1601, AG1137, AI1525, AK1204, AK2202, AL2195,
ED1110, EI1228, EJ1200, EL1000, EP1100
IS1200
KE1080, KE1090
MJ1150, MJ1401, MJ1501, MJ2381, MJ2444,  MJ2424, MJ2627,
ML1501, ML1502, ML1503, ML1504, ML1506, ML1507, 
SF1811, SF1861, SF1904, SG1220


Kurserna  AE1603,  SG1220, (SG1217), KE1090 kan ej kombineras
Kurserna MJ1401 och KE1090 kan ej kombiners
Kurserna MJ2444 och MJ2424 kan ej kombineras

7,5 hp Valfri kurs