Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i energi och miljö (CENMI), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1624 Algebra och geometri 50061 7,5 hp 7,5
MJ1508 Ekologi och Miljöeffekter 51005 7,5 hp 3,5 4,0
AG1808 Energi, klimat och miljö 50893 9,0 hp 4,0 3,5 1,5
SF1625 Envariabelanalys 50759 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 60454 7,5 hp 7,5
SG1102 Mekanik, mindre kurs 60848 6,0 hp 6,0
KA1020 Grundläggande kemi 60891 7,5 hp 7,5
SK1110 Elektromagnetism och vågrörelselära 60009 7,5 hp 7,5