Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2023/2024. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2022/2023. 

Ytterligare ändringar kan ske för kommande läsår.

SF1519 Numeriska metoder med programmering kommer att ersättas läsåret 2023/2024.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AE1502 Miljösystemanalys för energi och miljö 7,5 hp
EI1120 Elkretsanalys för energi och miljö 7,5 hp
KE1060 Material- och energibalanser 7,5 hp
MJ1112 Tillämpad termodynamik 9,0 hp
MJ1145 Energisystem 7,5 hp
SF1519 Numeriska metoder och grundläggande programmering 9,0 hp
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp
SF1917 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 hp