Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2024/2025. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2022/2023. 

Ändringar kan ske för kommande läsår.

Teknikprofiler 2022/2023.

Miljöteknik och hållbar infrastruktur
Hållbar samhällsplanering och stadsutformning
Kemiteknik för energi och miljö
Elkraftteknik
Hållbar energiteknik
Teknik och hållbar utveckling

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 hp
AL125X Examensarbete inom Energi och Miljö, grundnivå 15,0 hp
AL1357 Miljöekonomi 7,5 hp