Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AL1351 Energi, Miljö och hållbar utveckling 4,5 hp Grundnivå
CK1020 Grundläggande kemi 6,0 hp Grundnivå
DD1310 Programmeringsteknik 6,0 hp Grundnivå
MJ1508 Ekologi och Miljöeffekter 7,5 hp Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SG1102 Mekanik, mindre kurs 6,0 hp Grundnivå
SK1110 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hp Grundnivå

Årskurs 2

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2022/2023. 

Ytterligare ändringar kan ske för kommande läsår.

SF1519 Numeriska metoder med programmering kommer att ersättas läsåret 2023/2024.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2207 Energisystem i samhället 7,5 hp Avancerad nivå
AL125X Examensarbete inom Energi och Miljö, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
AL1357 Miljöekonomi 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2022/2023. 

Ändringar kan ske för kommande läsår.

Teknikprofiler 2022/2023.

Miljöteknik och hållbar infrastruktur
Hållbar samhällsplanering och stadsutformning
Kemiteknik för energi och miljö
Elkraftteknik
Hållbar energiteknik
Teknik och hållbar utveckling