Senast ändrad: 2021-11-18
Godkänd: 2021-11-18

Civilingenjörsutbildningen i Energi och miljö omfattar 300 högskolepoäng, vilket i normal studietakt motsvarar 5 års heltidsstudier (10 terminer).

Utbildningens tre första år (180 högskolepoäng) bedrivs i huvudsak på grundnivå.

Under de två avslutande åren (120 högskolepoäng) läser den studerande ett masterprogram.
Masterprogrammens kurser bedrivs i huvudsak på avancerad nivå.

Läsåret 2022/2023 ges följande masterprogram som leder till en civilingenjörsexamen inom Energi och miljö

  • Miljöteknik och hållbar infrastruktur
  • Hållbar samhällsplanering och stadsutformning
  • Kemiteknik för energi och miljö
  • Elkraftteknik
  • Hållbar energiteknik
  • Teknik och hållbar utveckling

Även följande internationella masterprogram leder till Civilingenjörsexamen i Energi och miljö. Den studerande söker i antagningsomgång i konkurrens med alla andra sökande. 

Ingen platsgaranti ges för dessa program:

Miljövänliga energisystem

Innovati energiteknik
Spår:

  • Förnybar energi
  • Smarta elektriska nätverk och system
  • Smarta städer

Utbudet av masterprogram kan komma att revideras. Aktuell lista över valbara masterprogram finns på KTHs programwebb för respektive läsår.

Undervisningsspråk

Undervisningen på grundnivå de tre första åren sker i huvudsak på svenska, medan undervisningen på avancerad nivå de två sista åren i huvudsak sker på engelska.