Last edit: 09/03/2012
Approved: 09/03/2012

See KTHs admission policy at http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning