Årskurs 5

Civilingenjörsutbildning i farkostteknik (CFATE), Utbildningsplan för kull HT2010

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

För information om kurser i åk 4-5 , se masterprogrammen i

Flyg- och rymdteknik, Fordonsteknik, Marina system, Teknisk mekanik, Matematik, Hållbar energiteknik, Industriell produktutveckling, Industriell ekonomi, Kärnenergiteknik, Tekniska beräkningar och  Integrerad produktdesign