Last edit: 14/10/2013
Approved: 14/10/2013

See KTHs admission policy at http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning