Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SG1140 Mekanik II 6,0 hp 6,0
MF1015 Produktframtagning 12,0 hp 6,0 6,0
SE1010 Hållfasthetslära, grundkurs med projekt 12,0 hp 3,0 9,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 6,0 hp 6,0
SD1120 Ljud och vibrationer 9,0 hp 4,5 4,5
SF1634 Differentialekvationer II 9,0 hp 6,0 3,0
SG1216 Termodynamik 6,0 hp 6,0