Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Utbildningens två sista år läses inom ramen för ett masterprogram.

För information om kurser i åk 4-5, se masterprogrammen i:

Flyg- och rymdteknik, Fordonsteknik, Hållbar energiteknik, Industriell ekonomi, Industriell produktutveckling, Integrerad produktdesign - spår integrerad produktutveckling, Kärnenergiteknik, Marina system, Teknisk mekanik, Tillämpad matematik och beräkningsmatematik.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF1017 Elektroteknik 6,0 hp 6,0
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp 6,0
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp 6,0
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ142X Examensarbete inom Farkostteknik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5
MF104X Examensarbete inom farkostteknik, grundnivå 15,0 hp
MF109X Examensarbete inom farkostteknik, grundnivå 15,0 hp
MF114X Examensarbete inom farkostteknik, grundnivå 15,0 hp
SA105X Examensarbete inom farkostteknik, grundnivå 15,0 hp