Årskurs 5

Civilingenjörsutbildning i farkostteknik (CFATE), Utbildningsplan för kull HT2011

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Utbildningens två sista år läses inom ramen för ett masterprogram.

För kurser inom årskurs 5, se läsårsplan för årskurs 2 inom det masterprogram du har valt.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen i Farkostteknik är:

  • Flyg- och rymdteknik
  • Fordonsteknik
  • Hållbar energiteknik
  • Industriell ekonomi
  • Industriell produktutveckling
  • Integrerad produktdesign - spår integrerad produktutveckling
  • Kärnenergiteknik
  • Marina system
  • Teknisk mekanik
  • Tillämpad matematik och beräkningsmatematik.