Senast ändrad: 2014-10-08
Godkänd: 2014-10-08

Särskild behörighetGymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012:

Områdesbehörighet 9. Särskild behörighet: Matematik E, fysik B och kemi A. I vart och ett av ämnena krävs betyget Godkänd eller 3.

För antagning, behörighet; grundläggande och särskild behörighet, se på KTHs hemsida:

http://www.kth.se/utbildning/anmalan-antagning-behorighet

http://www.kth.se/utbildning/anmalan-antagning-behorighet/behorighet/grundlaggande-behorighet-1.54566

http://www.kth.se/utbildning/anmalan-antagning-behorighet/behorighet/sarskild-behorighet-till-grundutbildning-1.54567

KTHs antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, se KTHs Regelverk, på hemsidan:

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/antagning/1.27186

Dessutom tillsätts en del av programmets platser utifrån resultatet på ett, för studenten, frivilligt Matematik- och fysikprov. www.matematik-och-fysikprovet.se.

För sökande till senare del av civilingenjörsprogram, arkitektur samt högskoleingenjörsprogram krävs slutförda kurser motsvarande minst 45 högskolepoäng på obligatoriska kurser inom sökt program på KTH, varav minst 35 högskolepoäng ska tillhöra årskurs 1 på det program som söks.

Civilingenjörsprogrammet i Farkostteknik har dessutom som särskild behörighet ett krav på att kunskaper motsvarande kursen Mekanik mindre kurs http://www.kth.se/student/kurser/kurs/SG1102 ska finnas med bland de 35 högskolepoängen från årskurs 1. Dessutom ska också kursen mekanik påbyggnadskurs http://www.kth.se/student/kurser/kurs/SG1301 läsas.