Last edit: 08/10/2014
Approved: 08/10/2014

See KTHs admission policy at http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning

http://www.kth.se/utbildning/anmalan-antagning/matematik-och-fysikprovet-1.76686