Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DN1212 Numeriska metoder och grundläggande programmering 9,0 hp Grundnivå
SD1000 Perspektiv på farkosttekniken 9,0 hp Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SG1131 Mekanik I 11,0 hp Grundnivå
SK1112 Fysik I 9,0 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF1015 Produktframtagning 12,0 hp Grundnivå
SD1120 Ljud och vibrationer 9,0 hp Grundnivå
SE1010 Hållfasthetslära, grundkurs med projekt 12,0 hp Grundnivå
SF1634 Differentialekvationer II 9,0 hp Grundnivå
SG1140 Mekanik II 6,0 hp Grundnivå
SG1216 Termodynamik 6,0 hp Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 6,0 hp Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (36,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
MF1017 Elektroteknik 6,0 hp Grundnivå
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0 hp Avancerad nivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp Grundnivå
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Utbildningens två sista år läses inom ramen för ett masterprogram.

För information om kurser i åk 4-5, se masterprogrammen i:

Flyg- och rymdteknik, Fordonsteknik, Hållbar energiteknik, Industriell ekonomi, Industriell produktutveckling, Integrerad produktdesign - spår integrerad produktutveckling, Kärnenergiteknik, Marina system, Teknisk mekanik, Tillämpad matematik och beräkningsmatematik.

Årskurs 4

Kompletterande information

Utbildningens två sista år läses inom ramen för ett masterprogram.

För kurser inom årskurs 4, se läsårsplan för årskurs 1 inom det masterprogram du har valt.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen i Farkostteknik är:

 • Flyg- och rymdteknik
 • Fordonsteknik
 • Hållbar energiteknik
 • Industriell ekonomi
 • Industriell produktutveckling
 • Integrerad produktdesign - spår integrerad produktutveckling
 • Kärnenergiteknik
 • Marina system
 • Teknisk mekanik
 • Tillämpad matematik och beräkningsmatematik.

Årskurs 5

Kompletterande information

Utbildningens två sista år läses inom ramen för ett masterprogram.

För kurser inom årskurs 5, se läsårsplan för årskurs 2 inom det masterprogram du har valt.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen i Farkostteknik är:

 • Flyg- och rymdteknik
 • Fordonsteknik
 • Hållbar energiteknik
 • Industriell ekonomi
 • Industriell produktutveckling
 • Integrerad produktdesign - spår integrerad produktutveckling
 • Kärnenergiteknik
 • Marina system
 • Teknisk mekanik
 • Tillämpad matematik och beräkningsmatematik.