Senast ändrad: 2014-10-08
Godkänd: 2014-10-08

Civilingenjörsprogrammet i Farkostteknik omfattar 300 högskolepoäng, vilket i normal studietakt motsvarar 5 års heltidsstudier. Utbildningens första tre år är på grundnivå och kan, om studenten ansöker om det, avslutas med en teknologie kandidatexamen. De två avslutande åren är på avancerad nivå och kan om studenten ansöker om det, avslutas med en masterexamen vid sidan av civilingenjörsexamen.

Utbildningen ger en både gedigen teknisk grund såväl som kunskaper och förmåga att driva utvecklingen av alla möjliga sorters farkoster framåt. Under de första två åren läses bl a kurser i matematik, mekanik och hållfasthetslära.

År 4  - 5 fokuserar mot något av nedan beskrivna avslutningsområden.

Utbildningen ger studenter en förmåga att få många olika faktorer att samverka, som stabilitet, hållfasthet, säkerhet, miljövänlighet och bekvämlighet. Detta kräver en kombination av kreativt tänkande och avancerade beräkningar.

Årskurs 1-3, grundnivå (kandidatdelen)

Årskurs 1

Matematik inklusive numeriska metoder och programmering

Farkostteknik

Fysik I

Mekanik I

Årskurs 2

Mekanik II

Hållfasthetslära

Produktframtagning

Strömningsmekanik

Differentialekvationer II

Ljud och vibrationer

Termodynamik

Årskurs 3

Reglerteknik

Signaler och mekaniska system

FEM för ingenjörstillämpningar

Elektroteknik

Sannolikhetsteori och statistik

Optimeringslära

Examensarbete inom farkostteknik, grundnivå

Årskurs 4-5, avancerad nivå (masterprogram)

Fordonsteknik/ väg, spår

Flyg- och rymdteknik/ flyg, rymd, system, lättkonstruktioner

Hållbar energiteknik

Industriell ekonomi

Industriell produktutveckling/ maskinkonstruktion, mekatronik, förbränningsmotorteknik

Integrerad produktdesign/ integrerad produktutveckling

Kärnenergiteknik

Marina system/ lättviktskonstruktioner, strömningsmekanik, ljud och vibrationer, management, hållbar utveckling

Tillämpad matematik och beräkningsmatematik/ matematisk statistik & finansiell matematik, beräkningsmatematik, optimeringslära och systemteori

Teknisk mekanik/ hållfasthetsteknik, fluidmekanik, ljud och vibrationer

De första tre åren i utbildningen sker i huvudsak på svenska, viss engelsk litteratur och enstaka moment där engelska används förekommer dock. De avslutande två årens kurser är på engelska.