Årskurs 4

Civilingenjörsutbildning i farkostteknik (CFATE), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Utbildningens två sista år läses inom ramen för ett masterprogram.

För kurser inom årskurs 4, se läsårsplan för årskurs 1 inom det masterprogram du har valt.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen i Farkostteknik är:

 • Flyg- och rymdteknik
 • Fordonsteknik
 • Hållbar energiteknik
 • Industriell ekonomi
 • Industriell produktutveckling
 • Integrerad produktdesign - spår (ny H16) Innovationsledning och produktutveckling (tid. spår Integrerad produktutveckling)
 • Kärnenergiteknik
 • Marina system
 • Systemteknik och robotik
 • Teknisk mekanik
 • Tillämpad matematik och beräkningsmatematik.