Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i farkostteknik (CFATE), Utbildningsplan för kull HT2014

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Årskurs 2

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Examensarbete inom farkostteknik, grundnivå, 15hp (kandidatexamensarbete/KEX), är en villkorligt valfri kurs, vårterminen i årskurs 3.

Studenter som har påbörjat studierna 2007-07-01 - 2015-06-30 kan anmäla om att få utföra examensarbete med betygsskalan A-F. Anmälan ska göras hos examinator innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjats.

Utbildningens två sista år läses inom ramen för ett masterprogram.
För information om kurser i åk 4-5, se masterprogrammen i:

Flyg- och rymdteknik, Fordonsteknik, Hållbar energiteknik, Industriell ekonomi, Industriell produktutveckling, Integrerad produktdesign - spår (ny H16) Innovationsledning och produktutveckling (tid. spår Integrerad produktutveckling), Kärnenergiteknik, Marina system, Teknisk mekanik, Tillämpad matematik och beräkningsmatematik.

Årskurs 4

Kompletterande information

Utbildningens två sista år läses inom ramen för ett masterprogram.

För kurser inom årskurs 4, se läsårsplan för årskurs 1 inom det masterprogram du har valt.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen i Farkostteknik är:

 • Flyg- och rymdteknik
 • Fordonsteknik
 • Hållbar energiteknik
 • Industriell ekonomi
 • Industriell produktutveckling
 • Integrerad produktdesign - spår (ny H16) Innovationsledning och produktutveckling (tid. spår Integrerad produktutveckling)
 • Kärnenergiteknik
 • Marina system
 • Systemteknik och robotik
 • Teknisk mekanik
 • Tillämpad matematik och beräkningsmatematik.

Årskurs 5

Kompletterande information

Utbildningens två sista år läses inom ramen för ett masterprogram.

För kurser inom årskurs 5, se läsårsplan för årskurs 2 inom det masterprogram du har valt.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen i Farkostteknik är (preliminär):

 • Flyg- och rymdteknik
 • Fordonsteknik
 • Hållbar energiteknik
 • Industriell ekonomi
 • Industriell produktutveckling
 • Integrerad produktdesign - spår (ny H16) Innovationsledning och produktutveckling (tid. spår Integrerad produktutveckling)
 • Kärnenergiteknik
 • Marina system
 • Systemteknik och robotik
 • Teknisk mekanik
 • Tillämpad matematik och beräkningsmatematik.