Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Examensarbete inom farkostteknik, grundnivå, 15hp (kandidatexamensarbete/KEX), är en villkorligt valfri kurs, vårterminen i årskurs 3.

Utbildningens två sista år läses inom ramen för ett masterprogram.
För information om kurser i åk 4-5, se masterprogrammen i - preliminär:

Flyg- och rymdteknik, Fordonsteknik, Hållbar energiteknik, Industriell ekonomi, Industriell produktutveckling, Integrerad produktdesign - spår Innovationsledning och produktutveckling (tid. spår Integrerad produktutveckling), Kärnenergiteknik, Marina system, Teknisk mekanik, Tillämpad matematik och beräkningsmatematik.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF1017 Elektroteknik 6,0 hp 6,0
SF1914 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 hp 6,0
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp 6,0
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EF112X Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5
MF130X Examensarbete inom maskinkonstruktion, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5
MF131X Examensarbete inom integrerad produktutveckling, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5
MF133X Examensarbete inom mekatronik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5
MJ146X Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5
SA115X Examensarbete inom farkostteknik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5