Senast ändrad: 2019-10-01
Godkänd: 2019-10-01

Civilingenjörsprogrammet i Farkostteknik omfattar 300 högskolepoäng, vilket i normal studietakt motsvarar fem års heltidsstudier. Utbildningens första tre år är i huvudsak på grundnivå och kan, om studenten ansöker om det, avslutas med en teknologie kandidatexamen. De två avslutande åren är en fördjupning på i huvudsak avancerad nivå och sker inom ramen för ett valt masterprogram inom civilingenjörsutbildningen Farkostteknik. Studenten kan även ansöka om en kandidat- och masterexamen vid sidan av civilingenjörsexamen.

Utbildningen ger en både gedigen teknisk grund såväl som kunskaper och förmåga att driva utvecklingen av alla möjliga sorters farkoster framåt. Under de första två åren läses bland annat kurser i matematik, mekanik och hållfasthetslära. Utbildningen ger studenter en förmåga att få många olika faktorer att samverka, som stabilitet, hållfasthet, säkerhet, miljövänlighet och bekvämlighet. Detta kräver en kombination av kreativt tänkande och avancerade beräkningar.

Undervisningen på grundnivå sker i huvudsak på svenska, viss engelsk litteratur och enstaka moment där engelska används förekommer. Undervisningen på avancerad nivå är i huvudsak på engelska.

Årskurs 1, 2 och 3 - studier på grundnivå

Årskurs 1

Farkostteknik – en introduktionskurs till teknikområdet

Matematik inklusive numerisk analys och programmering

Fysik I

Mekanik I med projekt

Årskurs 2

Mekanik II

Hållfasthetslära

Produktutveckling

Strömningsmekanik

Differentialekvationer och numerisk analys

Ljud och vibrationer

Termodynamik

Årskurs 3

Reglerteknik

Signaler och mekaniska system

FEM för ingenjörstillämpningar

Elektroteknik

Sannolikhetsteori och statistik

Optimeringslära

Examensarbete, grundnivå, 15 högskolepoäng (kandidatexamensarbete)

Årskurs 4 och 5 - studier på avancerad nivå – fördjupning inom masterprogram

Masterprogram som leder till civilingenjörsexamen inom Farkostteknik är:

Flyg- och rymdteknik/ flyg-, rymd-, och systemteknik samt lättkonstruktioner

Fordonsteknik/ väg- och spårfordon

Hållbar energiteknik

Industriell ekonomi

Industriell produktutveckling/ förbränningsmotorteknik, maskinkonstruktion, mekatronik,

Integrerad produktdesign/ endast spår innovationsledning och produktutveckling

Kärnenergiteknik

Marina system/ lättviktskonstruktioner, strömningsmekanik, management

Systemteknik och robotik

Teknisk mekanik/ fluidmekanik, hållfasthetsteknik, ljud och vibrationer

Tillämpad matematik och beräkningsmatematik/ beräkningsmatematik, finansiell matematik, matematisk statistik, optimeringslära och systemteknik

Följande program måste ansökas separat - ingen platsgaranti, men programmet ger en civilingenjörsexamen:

Computer Simulation for Science and Engineering/Datorsimuleringar inom teknik och naturvetenskap (platsbegränsat)

Maritime Engineering/Marinteknik (platsbegränsat)

Energy Innovation/Innovativ energiteknik: endast spår Kärnenergi (NUEY) (platsbegränsat)

Dual Master in Aerospace Engineering (KTH/Bologna) (platsbegränsat)

Railway Engineering/Järnvägsteknik, start HT17 (platsbegränsat)