Årskurs 2

Civilingenjörsutbildning i farkostteknik (CFATE), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SG1140 Mekanik II 50488 6,0 6,0
SE1010 Hållfasthetslära, grundkurs med projekt 50461 12,0 3,0 9,0
SF1682 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer 50315 11,0 6,0 5,0
MF1024 Produktutveckling 50152 11,0 2,0 4,5 4,5
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 60439 6,0 6,0
SD1120 Ljud och vibrationer 60035 9,0 3,0 6,0
SG1216 Termodynamik 60032 6,0 6,0