Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i farkostteknik (CFATE), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD1331 Grundläggande programmering 50848 5,0 hp 5,0
SF1668 Matematisk och numerisk analys I 50122 10,0 hp 6,0 4,0
SF1694 Tillämpad linjär algebra 51678 10,5 hp 3,0 6,5 1,0
SK1112 Fysik I 50342 9,0 hp 1,0 8,0
SD1002 Farkostteknik 51670 7,0 hp 3,0 2,0 2,0
SG1132 Mekanik I med projekt 50123 11,0 hp 1,5 4,5 5,0
SF1626 Flervariabelanalys 60017 7,5 hp 7,5