Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1331 Grundläggande programmering 5,0 hp 5,0
SF1668 Matematisk och numerisk analys I 10,0 hp 6,0 4,0
SF1694 Tillämpad linjär algebra 10,5 hp 3,0 6,5 1,0
SK1112 Fysik I 9,0 hp 1,0 8,0
SD1002 Farkostteknik 7,0 hp 3,0 2,0 2,0
SG1132 Mekanik I med projekt 11,0 hp 1,5 4,5 5,0
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5