Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SG1140 Mekanik II 6,0 hp 6,0
SE1010 Hållfasthetslära, grundkurs med projekt 12,0 hp 3,0 9,0
SF1682 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer 11,0 hp 6,0 5,0
MF1024 Produktutveckling 11,0 hp 2,0 4,5 4,5
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 60454 6,0 hp 6,0
SD1120 Ljud och vibrationer 60449 9,0 hp 3,0 6,0
SG1216 Termodynamik 60453 6,0 hp 6,0