Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1331 Grundläggande programmering 50704 5,0 hp 5,0
SF1668 Matematisk och numerisk analys I 50706 10,0 hp 6,0 4,0
SF1694 Tillämpad linjär algebra 50707 10,5 hp 3,0 6,5 1,0
SK1112 Fysik I 50705 9,0 hp 1,0 8,0
SD1002 Farkostteknik 50702 7,0 hp 3,0 2,0 2,0
SG1132 Mekanik I med projekt 50703 11,0 hp 1,5 4,5 5,0
SF1626 Flervariabelanalys 60452 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1301 Datorintroduktion 50402 1,5 hp 1,5