Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2023/2024. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Utbildningens två sista år läses inom ramen för ett masterprogram.

För information om kurser i åk 4-5, se masterprogrammen i - preliminär:

Flyg- och rymdteknik, Fordonsteknik, Hållbar energiteknik, Industriell ekonomi, Industriell produktutveckling, Integrerad produktdesign Innovationsledning och produktutveckling (tid. spår Integrerad produktutveckling), Kärnenergiteknik, Marina system, Teknisk mekanik, Teknisk fysik, Tillämpad matematik och beräkningsmatematik, Teknisk fysik.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp
MF1017 Elektroteknik 6,0 hp
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0 hp
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp
SF1914 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 hp

Behörighetsgivande kurser till masterprogram

Hållbar energiteknik (TSUEM)

Kurs som krävs: MJ1401

Teknisk fysik (TTFYM)

Kurs som krävs: SH1011 eller SI1155

Industriell produktutveckling (TIPUM) spår IPUC

Kursen som krävs: DD1321

Industrill ekonomi (TINEM)

Kursen som krävs: ME1003 eller ME2163

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi Kursen är behörighetsgivande till masterprogrammet Industriell produktutveckling, spår IPUC 9,0 hp
EF112X Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 hp
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs Kursen är behörighetsgivande till masterprogrammet industriell ekonomi TINEM 6,0 hp
ME2163 Ledarskap och organisering i olika miljöer Kursen är behörighetsgivande till masterprogrammet industriell ekonomi TINEM 6,0 hp
MF130X Examensarbete inom maskinkonstruktion, grundnivå 15,0 hp
MF131X Examensarbete inom integrerad produktutveckling, grundnivå 15,0 hp
MF133X Examensarbete inom mekatronik, grundnivå 15,0 hp
MJ1401 Värmeöverföring Kursen är behörighetsgivande till masterprogrammet Hållbar energiteknik TSUEM 6,0 hp
MJ146X Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå 15,0 hp
SA115X Examensarbete inom farkostteknik, grundnivå 15,0 hp
SH1011 Modern fysik Kursen är behörighetsgivande till masterprogrammet teknisk fysik TTFYM 7,5 hp
SI1155 Teoretisk fysik Kursen är behörighetsgivande till masterprogrammet teknisk fysik TTFYM 6,0 hp