Senast ändrad: 2021-11-08
Godkänd: 2021-11-08

Civilingenjörsprogrammet i Farkostteknik omfattar 300 högskolepoäng, vilket i normal studietakt motsvarar fem års heltidsstudier. Utbildningens första tre år är i huvudsak på grundnivå och kan, om studenten ansöker om det, avslutas med en teknologie kandidatexamen. De två avslutande åren är en fördjupning på i huvudsak avancerad nivå och sker inom ramen för ett valt masterprogram inom civilingenjörsutbildningen Farkostteknik. Studenten kan även ansöka om en  masterexamen vid sidan av civilingenjörsexamen.

Utbildningen ger en både gedigen teknisk grund såväl som kunskaper och förmåga att driva utvecklingen av alla möjliga sorters farkoster framåt.Utbildningen ger studenter en förmåga att få många olika faktorer att samverka, som stabilitet, hållfasthet, säkerhet, miljövänlighet och bekvämlighet. Detta kräver en kombination av kreativt tänkande och avancerade beräkningar.

Undervisningen på grundnivå sker i huvudsak på svenska, men viss engelsk litteratur och enstaka moment där engelska används förekommer. Undervisningen på avancerad nivå är i huvudsak på engelska.