Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2022/2023. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1331 Grundläggande programmering 5,0 hp
SD1002 Farkostteknik 7,0 hp
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp
SF1668 Matematisk och numerisk analys I 10,0 hp
SF1694 Tillämpad linjär algebra 10,5 hp
SG1132 Mekanik I med projekt 11,0 hp
SK1112 Fysik I 9,0 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1301 Datorintroduktion 1,5 hp