Senast ändrad: 2021-08-17
Godkänd: 2021-08-17

Grundläggande och särskild behörighet

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy11/Vux12)

Särskild behörighet motsvarande:

Matematik 4

Fysik 2

Kemi 1

I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E. 

Gymnasieskolan före 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning före 1 juli 2012

Särskild behörighet motsvarande:

Matematik E

Fysik B

Kemi A

I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget Godkänt eller 3.

Matematik och Fysikprovet
Sökande till civilingenjörsutbildningen Teknisk Fysik får skriva Matematik- och fysikprovet. Det är ett sätt att, utöver gymnasiebetyg och högskoleprov, konkurrera om platserna till civilingenjörsutbildningen Teknisk Fysik. Mer information om Matematik- och fysikprovet finns på hemsidan www.matematik-och-fysikprovet.se