Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1331 Grundläggande programmering 5,0 hp Grundnivå
SD1002 Farkostteknik 7,0 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1668 Matematisk och numerisk analys I 10,0 hp Grundnivå
SF1694 Tillämpad linjär algebra 10,5 hp Grundnivå
SG1132 Mekanik I med projekt 11,0 hp Grundnivå
SK1112 Fysik I 9,0 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1301 Datorintroduktion 1,5 hp Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (61,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF1024 Produktutveckling 11,0 hp Grundnivå
SD1120 Ljud och vibrationer 9,0 hp Grundnivå
SE1010 Hållfasthetslära, grundkurs med projekt 12,0 hp Grundnivå
SF1682 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer 11,0 hp Grundnivå
SG1140 Mekanik II 6,0 hp Grundnivå
SG1216 Termodynamik 6,0 hp Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 6,0 hp Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (36,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
MF1017 Elektroteknik 6,0 hp Grundnivå
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0 hp Avancerad nivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp Grundnivå
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå
SF1914 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Utbildningens två sista år läses inom ramen för ett masterprogram.

För information om kurser i åk 4-5, se masterprogrammen i - preliminär:

Flyg- och rymdteknik, Fordonsteknik, Hållbar energiteknik, Industriell ekonomi, Industriell produktutveckling, Integrerad produktdesign Innovationsledning och produktutveckling (tid. spår Integrerad produktutveckling), Kärnenergiteknik, Marina system, Teknisk mekanik, Teknisk fysik, Tillämpad matematik och beräkningsmatematik.

Årskurs 4

Kompletterande information

Utbildningens två sista år läses inom ramen för ett masterprogram.

För kurser inom årskurs 4, se läsårsplan för årskurs 1 inom det masterprogram du har valt.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen i Farkostteknik är (prelinimär):

 • Flyg- och rymdteknik
 • Fordonsteknik
 • Hållbar energiteknik
 • Industriell ekonomi
 • Industriell produktutveckling
 • Integrerad produktdesign 
 • Kärnenergiteknik
 • Marina system
 • Systemteknik och robotik
 • Teknisk fysik
 • Teknisk mekanik
 • Tillämpad matematik och beräkningsmatematik.

Årskurs 5

Kompletterande information

Utbildningens två sista år läses inom ramen för ett masterprogram.

För kurser inom årskurs 5, se läsårsplan för årskurs 2 inom det masterprogram du har valt.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen i Farkostteknik är (prelinimär):

 • Flyg- och rymdteknik
 • Fordonsteknik
 • Hållbar energiteknik
 • Industriell ekonomi
 • Industriell produktutveckling
 • Integrerad produktdesign 
 • Kärnenergiteknik
 • Marina system
 • Systemteknik och robotik
 • Teknisk fysik
 • Teknisk mekanik
 • Tillämpad matematik och beräkningsmatematik.