Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi (CINEK), Utbildningsplan för kull HT2015

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Datateknik och kommunikation (DKOI)

Kursen DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs  ska läsas under ht-17. (HT17 P1 (4,0 hp), P2 (2,0 hp)).

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: Masterprogram Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management):

www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD1334 Databasteknik 6,0 6,0
ME1311 Finansiering 6,0 6,0
DD1418 Språkteknologi med introduktion till maskininlärning 6,0 6,0
DD2395 Datasäkerhet 6,0 3,0 3,0
ME1310 Nationalekonomi för I 6,0 3,0 3,0
DD152X Examensarbete i datateknik, kommunikation och industriell ekonomi, grundnivå 15,0 7,5 7,5
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 3,0 3,0
ME1313 Industriell och teknisk omvandling 6,0 6,0
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs
HT17 P1 (4,0 hp), P2 (2,0 hp)
6,0

Energisystem och hållbar utveckling (EHUI)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: Masterprogram Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management):

www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME1311 Finansiering 6,0 6,0
MF1017 Elektroteknik 6,0 6,0
MJ1141 Energisystem och hållbar utveckling 9,0 6,0 3,0
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 6,0
ME1310 Nationalekonomi för I 6,0 3,0 3,0
EG2205 Drift och planering av elproduktion 7,5 7,5
MJ146X Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå 15,0 7,5 7,5
ME1313 Industriell och teknisk omvandling 6,0 6,0

Produktframtagning (PFRI)

Examensarbete, grundnivå, inom teknikinriktningen Produktframtagning. Antagna studenter till Produktframtagning kan välja inriktning mot produktion eller mekatronik.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: Masterprogram Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management):

www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME1311 Finansiering 6,0 6,0
MG1026 Tillverkningsteknik 6,0 6,0
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 5,0 1,0
DD1324 Tillämpad programmering och datalogi, del 2 3,0 3,0
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 6,0
ME1310 Nationalekonomi för I 6,0 3,0 3,0
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 6,0
MG115X Examensarbete inom produktframtagning och industriell ekonomi, grundnivå 15,0 7,5 7,5
ME1313 Industriell och teknisk omvandling 6,0 6,0

Tillämpad matematik (TMAI)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: Masterprogram Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management):

www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME1311 Finansiering 6,0 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 7,5
SF1811 Optimeringslära 6,0 6,0
SF2863 Systemteknik 7,5 7,5
ME1310 Nationalekonomi för I 6,0 3,0 3,0
SF2930 Regressionsanalys 7,5 7,5
SF100X Examensarbete inom tillämpad matematik och industriell ekonomi, grundnivå 15,0 7,5 7,5
ME1313 Industriell och teknisk omvandling 6,0 6,0