Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi (CINEK), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Datateknik och kommunikation (DKOI)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: Masterprogram Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management):

www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

 

Kurs DD2395 är flyttad till år 1 på TIEMM (år 4 på CINEK)

Kurs DD1389 flyttad till år 3 på CINEK (från TIEMM år 1)

Kurs DD1385 (tidigare DD2385 flyttad till år 3 fr o m kull-16)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD1334 Databasteknik 50962 6,0 6,0
ME1311 Finansiering 50814 6,0 6,0
DD1385 Programutvecklingsteknik
Tidigare DD2385
51112 6,0 2,0 4,0
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 51113 3,0 3,0
DD1418 Språkteknologi med introduktion till maskininlärning
Ersätter DD2418
51115 6,0 6,0
ME1310 Nationalekonomi för I 50813 6,0 3,0 3,0
DD1389 Internetprogrammering 60725 6,0 6,0
DD152X Examensarbete i datateknik, kommunikation och industriell ekonomi, grundnivå 60889 15,0 7,5 7,5
ME1313 Industriell och teknisk omvandling 60737 6,0 6,0

Energisystem och hållbar utveckling (EHUI)

Ny kurs vt-19: MJ148X Examensarbete i Energisystem, hållbar utveckling och industriell ekonomi, grundnivå 15,0 hp ska läsas vt-19. Ersätter MJ146X Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå 15,0 hp

 

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: Masterprogram Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management):

www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME1311 Finansiering 50814 6,0 6,0
MF1017 Elektroteknik 50735 6,0 6,0
MJ1141 Energisystem och hållbar utveckling 51224 9,0 6,0 3,0
MJ1401 Värmeöverföring 51223 6,0 6,0
ME1310 Nationalekonomi för I 50813 6,0 3,0 3,0
EG2205 Drift och planering av elproduktion 60828 7,5 7,5
ME1313 Industriell och teknisk omvandling 60737 6,0 6,0
MJ148X Examensarbete i Energisystem, hållbar utveckling och industriell ekonomi, grundnivå
Ersätter MJ146X
15,0

Produktframtagning (PFRI)

Examensarbete, grundnivå, inom teknikinriktningen Produktframtagning. Antagna studenter till Produktframtagning kan välja inriktning mot produktion eller mekatronik.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: Masterprogram Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management):

www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME1311 Finansiering 50814 6,0 6,0
MG1026 Tillverkningsteknik 50873 6,0 6,0
DD1320 Tillämpad datalogi 50663 6,0 5,0 1,0
DD1324 Tillämpad programmering och datalogi, del 2 50457 3,0 3,0
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 50971 6,0 6,0
ME1310 Nationalekonomi för I 50813 6,0 3,0 3,0
MG1002 Automatiseringsteknik 60639 6,0 6,0
MG115X Examensarbete inom produktframtagning och industriell ekonomi, grundnivå 60673 15,0 7,5 7,5
ME1313 Industriell och teknisk omvandling 60737 6,0 6,0

Tillämpad matematik (TMAI)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: Masterprogram Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management):

www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME1311 Finansiering 50814 6,0 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 50196 7,5 7,5
SF1811 Optimeringslära 50361 6,0 6,0
SF2863 Systemteknik 50365 7,5 7,5
ME1310 Nationalekonomi för I 50813 6,0 3,0 3,0
SF2930 Regressionsanalys 60135 7,5 7,5
SF100X Examensarbete inom tillämpad matematik och industriell ekonomi, grundnivå 60055 15,0 7,5 7,5
ME1313 Industriell och teknisk omvandling 60737 6,0 6,0