Årskurs 2

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi (CINEK), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för läsåret 2016/2017. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Inriktningar

Kurs ME1312 Kunskapsbildning: att förstå gränssnittet mellan teknik och humaniora utgår ur läsårsplanen fr o m kull-17.

Fr o m kull-17 ska en ny Indek kurs, ME1316 Kvantitativ affärs- och verksamhetsanalys 6 hp, läsas under våren.

 

Kurs DD2385 (nu kurskod DD1385) flyttas från år 2 till år 3.

Kurs ME1312 Kunskapsbildning: att förstå gränssnittet mellan teknik och humaniora utgår ur läsårsplanen fr o m kull-17.

Fr o m kull-17 ska en ny Indek kurs, ME1316 Kvantitativ affärs- och verksamhetsanalys 6 hp, läsas under våren.

Kurs ME1312 Kunskapsbildning: att förstå gränssnittet mellan teknik och humaniora utgår ur läsårsplanen fr o m kull-17.

Fr o m kull-17 ska en ny Indek kurs, ME1316 Kvantitativ affärs- och verksamhetsanalys 6 hp, läsas under våren.

Kurs ME1312 Kunskapsbildning: att förstå gränssnittet mellan teknik och humaniora utgår ur läsårsplanen fr o m kull-17.

Fr o m kull-17 ska en ny Indek kurs, ME1316 Kvantitativ affärs- och verksamhetsanalys 6 hp, läsas under våren.