Årskurs 2

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi (CINEK), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för läsåret 2016/2017. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Inriktningar

Datateknik och kommunikation (DKOI)

Kurs ME1312 Kunskapsbildning: att förstå gränssnittet mellan teknik och humaniora utgår ur läsårsplanen fr o m kull-17.

Fr o m kull-17 ska en ny Indek kurs, ME1316 Kvantitativ affärs- och verksamhetsanalys 6 hp, läsas under våren.

 

Kurs DD2385 (nu kurskod DD1385) flyttas från år 2 till år 3.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME1309 Industriell ekonomistyrning för I 6,0 6,0
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 6,0
SF1545 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 3,0 3,0
ME1308 Industriell verksamhetsledning för I 6,0 6,0
SF1918 Sannolikhetsteori och statistik
Ersätter SF1901
6,0 6,0
SK1110 Elektromagnetism och vågrörelselära 60175 7,5 7,5
DD1320 Tillämpad datalogi 60511 6,0 4,0 2,0
DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs
Ersätter DH2620
60888 6,0 3,0 3,0
ME1316 Kvantitativ affärs- och verksamhetsanalys 61022 6,0 3,0 3,0
DD1377 Maskinnära programmering och datorarkitektur 60572 6,0 6,0

Energisystem och hållbar utveckling (EHUI)

Kurs ME1312 Kunskapsbildning: att förstå gränssnittet mellan teknik och humaniora utgår ur läsårsplanen fr o m kull-17.

Fr o m kull-17 ska en ny Indek kurs, ME1316 Kvantitativ affärs- och verksamhetsanalys 6 hp, läsas under våren.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME1309 Industriell ekonomistyrning för I 6,0 6,0
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 6,0
SF1545 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 3,0 3,0
ME1308 Industriell verksamhetsledning för I 6,0 6,0
SF1918 Sannolikhetsteori och statistik
Ersätter SF1901
6,0 6,0
SK1110 Elektromagnetism och vågrörelselära 60174 7,5 7,5
ME1316 Kvantitativ affärs- och verksamhetsanalys 61022 6,0 3,0 3,0
MJ1112 Tillämpad termodynamik 60945 9,0 4,5 4,5
MJ1145 Energisystem 60681 7,5 7,5

Produktframtagning (PFRI)

Kurs ME1312 Kunskapsbildning: att förstå gränssnittet mellan teknik och humaniora utgår ur läsårsplanen fr o m kull-17.

Fr o m kull-17 ska en ny Indek kurs, ME1316 Kvantitativ affärs- och verksamhetsanalys 6 hp, läsas under våren.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME1309 Industriell ekonomistyrning för I 6,0 6,0
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 6,0
SF1545 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 3,0 3,0
ME1308 Industriell verksamhetsledning för I 6,0 6,0
SF1918 Sannolikhetsteori och statistik
Ersätter SF1901
6,0 6,0
MF1039 Design och produktframtagning, komponenter 60564 6,0 6,0
MG1028 Grundläggande 3D-CAD 60671 1,5 1,5
ME1316 Kvantitativ affärs- och verksamhetsanalys 61022 6,0 3,0 3,0
MF1016 Elektroteknik 60560 9,0 4,5 4,5
SK1110 Elektromagnetism och vågrörelselära 60173 7,5 7,5

Tillämpad matematik (TMAI)

Kurs ME1312 Kunskapsbildning: att förstå gränssnittet mellan teknik och humaniora utgår ur läsårsplanen fr o m kull-17.

Fr o m kull-17 ska en ny Indek kurs, ME1316 Kvantitativ affärs- och verksamhetsanalys 6 hp, läsas under våren.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME1309 Industriell ekonomistyrning för I 6,0 6,0
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 6,0
SF1545 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 3,0 3,0
ME1308 Industriell verksamhetsledning för I 6,0 6,0
SF1918 Sannolikhetsteori och statistik
Ersätter SF1901
6,0 6,0
SK1110 Elektromagnetism och vågrörelselära 60174 7,5 7,5
DD1320 Tillämpad datalogi 60511 6,0 4,0 2,0
ME1316 Kvantitativ affärs- och verksamhetsanalys 61022 6,0 3,0 3,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60114 3,0 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60134 7,5 7,5