Årskurs 2

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi (CINEK), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för läsåret 2018/2019. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Inriktningar