Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Utöver programgemensamma obligatoriska kurser läses även kurser som är obligatoriska, samt villkorligt valfria kurser för vald teknikinriktning.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME1311 Finansiering 51819 6,0 hp 6,0
ME1310 Nationalekonomi för I 51818 6,0 hp 3,0 3,0
ME1313 Industriell och teknisk omvandling 61358 6,0 hp 6,0

Inriktningar

Datateknik och kommunikation (DKOI)

Kurser (DKOI)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: Masterprogram Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management):

www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1334 Databasteknik 51148 6,0 hp 6,0
ME1311 Finansiering 51819 6,0 hp 6,0
DD1385 Programutvecklingsteknik 50497 6,0 hp 2,0 4,0
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 50056 3,0 hp 3,0
DD1418 Språkteknologi med introduktion till maskininlärning 50341 6,0 hp 6,0
ME1310 Nationalekonomi för I 51818 6,0 hp 3,0 3,0
DD1389 Internetprogrammering 60630 6,0 hp 6,0
DD152X Examensarbete i datateknik, kommunikation och industriell ekonomi, grundnivå 60799 15,0 hp 7,5 7,5
ME1313 Industriell och teknisk omvandling 61358 6,0 hp 6,0

Energisystem och hållbar utveckling (EHUI)

Kurser (EHUI)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: Masterprogram Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management):

www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME1311 Finansiering 51819 6,0 hp 6,0
MF1017 Elektroteknik 50127 6,0 hp 6,0
MJ1141 Energisystem och hållbar utveckling 51953 9,0 hp 6,0 3,0
MJ1401 Värmeöverföring 50173 6,0 hp 6,0
ME1310 Nationalekonomi för I 51818 6,0 hp 3,0 3,0
EG2205 Drift och planering av elproduktion 61488 7,5 hp 7,5
MJ148X Examensarbete i Energisystem, hållbar utveckling och industriell ekonomi, grundnivå 61487 15,0 hp 7,5 7,5
ME1313 Industriell och teknisk omvandling 61358 6,0 hp 6,0

Produktframtagning (PFRI)

Kurser (PFRI)

Examensarbete, grundnivå, inom teknikinriktningen Produktframtagning. Antagna studenter till Produktframtagning kan välja inriktning mot produktion eller mekatronik.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: Masterprogram Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management):

www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME1311 Finansiering 51819 6,0 hp 6,0
MG1026 Tillverkningsteknik 50163 6,0 hp 6,0
DD1320 Tillämpad datalogi 50062 6,0 hp 5,0 1,0
DD1324 Tillämpad programmering och datalogi, del 2 51820 3,0 hp 3,0
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 50128 6,0 hp 6,0
ME1310 Nationalekonomi för I 51818 6,0 hp 3,0 3,0
MG1002 Automatiseringsteknik 60067 6,0 hp 6,0
MG115X Examensarbete inom produktframtagning och industriell ekonomi, grundnivå 61359 15,0 hp 7,5 7,5
ME1313 Industriell och teknisk omvandling 61358 6,0 hp 6,0

Tillämpad matematik (TMAI)

Kurser (TMAI)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: Masterprogram Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management):

www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME1311 Finansiering 51819 6,0 hp 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 50680 7,5 hp 7,5
SF1811 Optimeringslära 50328 6,0 hp 6,0
SF2863 Systemteknik 50138 7,5 hp 7,5
ME1310 Nationalekonomi för I 51818 6,0 hp 3,0 3,0
SF2930 Regressionsanalys 60497 7,5 hp 7,5
SF100X Examensarbete inom tillämpad matematik och industriell ekonomi, grundnivå 61484 15,0 hp 7,5 7,5
ME1313 Industriell och teknisk omvandling 61358 6,0 hp 6,0