Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi (CINEK), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Utöver programgemensamma obligatoriska kurser läses även kurser som är obligatoriska, samt villkorligt valfria kurser för vald teknikinriktning.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME1311 Finansiering 51819 6,0 hp 6,0
ME1310 Nationalekonomi för I 51818 6,0 hp 3,0 3,0
ME1313 Industriell och teknisk omvandling 61358 6,0 hp 6,0

Inriktningar

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: Masterprogram Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management):

www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: Masterprogram Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management):

www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

Examensarbete, grundnivå, inom teknikinriktningen Produktframtagning. Antagna studenter till Produktframtagning kan välja inriktning mot produktion eller mekatronik.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: Masterprogram Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management):

www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: Masterprogram Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management):

www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME1311 Finansiering 51819 6,0 hp 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 50680 7,5 hp 7,5
SF1811 Optimeringslära 50328 6,0 hp 6,0
SF2863 Systemteknik 50138 7,5 hp 7,5
ME1310 Nationalekonomi för I 51818 6,0 hp 3,0 3,0
SF2930 Regressionsanalys 60497 7,5 hp 7,5
SF100X Examensarbete inom tillämpad matematik och industriell ekonomi, grundnivå 61484 15,0 hp 7,5 7,5
ME1313 Industriell och teknisk omvandling 61358 6,0 hp 6,0