Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi (CINEK), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp 7,5
DD1315 Programmeringsteknik och Matlab 7,5 hp 3,5 4,0
ME1314 Introduktion till industriell ekonomi 9,0 hp 4,0 3,5 1,5
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp 7,5
ME1315 Industriell marknadsföring för I 6,0 hp 6,0
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5
SG1109 Mekanik 8,0 hp 2,0 6,0
ME1306 Industriell projektledning för I 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF0003 Introduktion i matematik
Läses i augusti under mottagningen. Räknas ej med i examen.
1,5 fup