Årskurs 2

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi (CINEK), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Även SK1110 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hp är en gemensam kurs på CINEK 2.

Observera att den läses i antingen period 3 eller 4 beroende på val av teknikinriktning.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME1309 Industriell ekonomistyrning för I 51816 6,0 hp 6,0
SF1633 Differentialekvationer I 50094 6,0 hp 6,0
SF1545 Numeriska metoder, grundkurs 51812 6,0 hp 3,0 3,0
ME1308 Industriell verksamhetsledning för I 51815 6,0 hp 6,0
SF1918 Sannolikhetsteori och statistik
Ersätter SF1901
50846 6,0 hp 6,0
ME1316 Kvantitativ affärs- och verksamhetsanalys 61356 6,0 hp 3,0 3,0

Inriktningar

Fr o m kull-19 ersätts inriktningen Datateknik och kommunikation (DKOI) av teknikinriktningen Datateknik DTOI

Fr o m kull-19 ersätter teknikinriktningen Datateknik (DTOI) inriktningen Datateknik och kommunikation (DKOI)

EP1200 replaces DD1377 fr o m kull-19

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME1309 Industriell ekonomistyrning för I 51816 6,0 hp 6,0
SF1633 Differentialekvationer I 50094 6,0 hp 6,0
SF1545 Numeriska metoder, grundkurs 51812 6,0 hp 3,0 3,0
ME1308 Industriell verksamhetsledning för I 51815 6,0 hp 6,0
SF1918 Sannolikhetsteori och statistik 50846 6,0 hp 6,0
SK1110 Elektromagnetism och vågrörelselära 60742 7,5 hp 7,5
DD1320 Tillämpad datalogi 60176 6,0 hp 4,0 2,0
DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs
Ersätter DH2620
60198 6,0 hp 3,0 3,0
ME1316 Kvantitativ affärs- och verksamhetsanalys 61356 6,0 hp 3,0 3,0
EP1200 Introduktion till datorsystemteknik
EP1200 ersätter DD1377
60192 6,0 hp 6,0