Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Även SK1110 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hp är en programgemensam kurs på CINEK 2.
Observera att den läses i antingen period 3 eller 4 beroende på val av teknikinriktning.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME1309 Industriell ekonomistyrning för I 6,0 hp 6,0
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp 6,0
SF1545 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp 3,0 3,0
ME1308 Industriell verksamhetsledning för I 6,0 hp 6,0
SF1918 Sannolikhetsteori och statistik Ersätter SF1901 6,0 hp 6,0
ME1316 Kvantitativ affärs- och verksamhetsanalys 6,0 hp 3,0 3,0

Inriktningar

Datateknik (DTOI)

Kurser (DTOI)

Fr o m kull-19 ersätter teknikinriktningen Datateknik (DTOI) inriktningen Datateknik och kommunikation (DKOI)

EP1200 ersätter DD1377 fr o m kull-19

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME1309 Industriell ekonomistyrning för I 6,0 hp 6,0
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp 6,0
SF1545 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp 3,0 3,0
ME1308 Industriell verksamhetsledning för I 6,0 hp 6,0
SF1918 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 hp 6,0
SK1110 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hp 7,5
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 hp 4,0 2,0
DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs Ersätter DH2620 6,0 hp 3,0 3,0
ME1316 Kvantitativ affärs- och verksamhetsanalys 6,0 hp 3,0 3,0
EP1200 Introduktion till datorsystemteknik EP1200 ersätter DD1377 6,0 hp 6,0