Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Utöver programgemensamma obligatoriska kurser läses även kurser som är obligatoriska för vald teknikinriktning.

För CINEK kull-19 är kurs ME2311 flyttad till CINEK år 3 period 4. (från TIEMM år 1)

Kurs ME1313 har utgått fr o m kull-19.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME1311 Finansiering 50027 6,0 hp 6,0
ME1310 Nationalekonomi för I 50026 6,0 hp 3,0 3,0
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 60384 6,0 hp 6,0

Inriktningar

Datateknik (DTOI)

Kurser (DTOI)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

För CINEK kull-19 är kurs ME2311 flyttad till CINEK år 3 period 4. (från TIEMM år 1).

Kurs ME1313 har utgått fr o m kull-19.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1334 Databasteknik 52102 6,0 hp 6,0
ME1311 Finansiering 50027 6,0 hp 6,0
DD1385 Programutvecklingsteknik 50899 6,0 hp 2,0 4,0
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 51040 3,0 hp 3,0
DD1418 Språkteknologi med introduktion till maskininlärning 52105 6,0 hp 6,0
ME1310 Nationalekonomi för I 50026 6,0 hp 3,0 3,0
DD1389 Internetprogrammering 60276 6,0 hp 6,0
DD152X Examensarbete i datateknik, kommunikation och industriell ekonomi, grundnivå 60547 15,0 hp 7,5 7,5
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 60384 6,0 hp 6,0

Energisystem och hållbar utveckling (EHUI)

Kurser (EHUI)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

För CINEK kull-19 är kurs ME2311 flyttad till CINEK år 3 period 4. (från TIEMM år 1)

Kurs ME1313 har utgått fr o m kull-19.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME1311 Finansiering 50027 6,0 hp 6,0
MF1017 Elektroteknik 50028 6,0 hp 6,0
MJ1141 Energisystem och hållbar utveckling 50030 9,0 hp 6,0 3,0
MJ1401 Värmeöverföring 50108 6,0 hp 6,0
ME1310 Nationalekonomi för I 50026 6,0 hp 3,0 3,0
EG2205 Drift och planering av elproduktion 60014 7,5 hp 7,5
MJ148X Examensarbete i Energisystem, hållbar utveckling och industriell ekonomi, grundnivå 60013 15,0 hp 7,5 7,5
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 60384 6,0 hp 6,0

Produktframtagning (PFRI)

Kurser (PFRI)

Examensarbete, grundnivå, inom teknikinriktningen Produktframtagning. Antagna studenter till Produktframtagning ska välja ett kandidatexamensarbete, antingen inom produktion (MG115X), eller mekatronik (MF134X).

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

För CINEK kull-19 är kurs ME2311 flyttad till CINEK år 3 period 4. (från TIEMM år 1)

Kurs ME1313 har utgått fr o m kull-19.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME1311 Finansiering 50027 6,0 hp 6,0
MG1026 Tillverkningsteknik 52097 6,0 hp 6,0
DD1320 Tillämpad datalogi 52100 6,0 hp 5,0 1,0
DD1324 Tillämpad programmering och datalogi, del 2 52096 3,0 hp 3,0
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 50712 6,0 hp 6,0
ME1310 Nationalekonomi för I 50026 6,0 hp 3,0 3,0
MG1002 Automatiseringsteknik 61373 6,0 hp 6,0
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 60384 6,0 hp 6,0

Ett av följande kandidatexamensarbeten ska läsas:

  • MF134X Examensarbete inom produktframtagning och industriell ekonomi, grundnivå (inom mekatronik)
  • MG115X Examensarbete inom produktframtagning och industriell ekonomi, grundnivå (inom produktion)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF134X Examensarbete inom produktframtagning och industriell ekonomi, grundnivå Obligatoriskt att MF134X eller MG115X ska läsas 60584 15,0 hp 7,5 7,5
MG115X Examensarbete inom produktframtagning och industriell ekonomi, grundnivå Obligatoriskt att MF134X eller MG115X ska läsas 60406 15,0 hp 7,5 7,5

Tillämpad matematik (TMAI)

Kurser (TMAI)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

För CINEK kull-19 är kurs ME2311 flyttad till CINEK år 3 period 4. (från TIEMM år 1)

Kurs ME1313 har utgått fr o m kull-19.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME1311 Finansiering 50027 6,0 hp 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 50206 7,5 hp 7,5
SF1811 Optimeringslära 50106 6,0 hp 6,0
SF2863 Systemteknik 50411 7,5 hp 7,5
ME1310 Nationalekonomi för I 50026 6,0 hp 3,0 3,0
SF2930 Regressionsanalys 60283 7,5 hp 7,5
SF100X Examensarbete inom tillämpad matematik och industriell ekonomi, grundnivå 61721 15,0 hp 7,5 7,5
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 60384 6,0 hp 6,0