Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi (CINEK), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Datateknik och kommunikation (DKOI)

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2019/2020. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: Masterprogram Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management):

www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD1334 Databasteknik 6,0
DD1385 Programutvecklingsteknik 6,0
DD1389 Internetprogrammering 6,0
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 3,0
DD1418 Språkteknologi med introduktion till maskininlärning 6,0
DD152X Examensarbete i datateknik, kommunikation och industriell ekonomi, grundnivå 15,0
ME1310 Nationalekonomi för I 6,0
ME1311 Finansiering 6,0
ME1313 Industriell och teknisk omvandling 6,0

Energisystem och hållbar utveckling (EHUI)

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2019/2020. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: Masterprogram Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management):

www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EG2205 Drift och planering av elproduktion 7,5
ME1310 Nationalekonomi för I 6,0
ME1311 Finansiering 6,0
ME1313 Industriell och teknisk omvandling 6,0
MF1017 Elektroteknik 6,0
MJ1141 Energisystem och hållbar utveckling 9,0
MJ1401 Värmeöverföring 6,0
MJ148X Examensarbete i Energisystem, hållbar utveckling och industriell ekonomi, grundnivå 15,0

Produktframtagning (PFRI)

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2019/2020. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Examensarbete, grundnivå, inom teknikinriktningen Produktframtagning. Antagna studenter till Produktframtagning kan välja inriktning mot produktion eller mekatronik.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: Masterprogram Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management):

www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0
DD1324 Tillämpad programmering och datalogi, del 2 3,0
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0
ME1310 Nationalekonomi för I 6,0
ME1311 Finansiering 6,0
ME1313 Industriell och teknisk omvandling 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0
MG1026 Tillverkningsteknik 6,0
MG115X Examensarbete inom produktframtagning och industriell ekonomi, grundnivå 15,0

Tillämpad matematik (TMAI)

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2016/2017. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: Masterprogram Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management):

www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME1310 Nationalekonomi för I 6,0
ME1311 Finansiering 6,0
ME1313 Industriell och teknisk omvandling 6,0
SF100X Examensarbete inom tillämpad matematik och industriell ekonomi, grundnivå 15,0
SF1811 Optimeringslära 6,0
SF2863 Systemteknik 7,5
SF2930 Regressionsanalys 7,5
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5