Senast ändrad: 2021-01-21
Godkänd: 2021-01-21

För antagning till civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi krävs grundläggande behörighet till högskolestudier, samt särskild behörighet enligt följande:

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012

Områdesbehörighet 9

Särskild behörighet motsvarande:
Matematik E, Fysik B och Kemi A.
I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget Godkänd eller 3.

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy11/Vux12)

Områdesbehörighet A9

Särskild behörighet motsvarande:
Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1.
I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.

* För mer information om områdesbehörigheter, se www.uhr.se

För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTHs antagningsordning,
https://intra.kth.se/styrning/regelverk/utbildning-pa-grund-och-avancerad-niva-1.660818