Bilaga 2: Inriktningar

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi (CINEK), Utbildningsplan för kull HT2019

Datateknik och kommunikation (DKOI)

Datateknik (DTOI)

Energisystem och hållbar utveckling (EHUI)

Produktframtagning (PFRI)

Tillämpad matematik (TMAI)