Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1315 Programmeringsteknik och Matlab 7,5 hp Grundnivå
ME1306 Industriell projektledning för I 7,5 hp Grundnivå
ME1314 Introduktion till industriell ekonomi 9,0 hp Grundnivå
ME1315 Industriell marknadsföring för I 6,0 hp Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SG1109 Mekanik 8,0 hp Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF0003 Introduktion i matematik Läses i augusti under mottagningen. Räknas ej med i examen. 1,5 fup Förberedande nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (36,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1308 Industriell verksamhetsledning för I 6,0 hp Grundnivå
ME1309 Industriell ekonomistyrning för I 6,0 hp Grundnivå
ME1316 Kvantitativ affärs- och verksamhetsanalys 6,0 hp Grundnivå
SF1545 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp Grundnivå
SF1918 Sannolikhetsteori och statistik Ersätter SF1901 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Även SK1110 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hp är en programgemensam kurs på CINEK 2.
Observera att den läses i antingen period 3 eller 4 beroende på val av teknikinriktning.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (18,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1310 Nationalekonomi för I 6,0 hp Grundnivå
ME1311 Finansiering 6,0 hp Grundnivå
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Utöver programgemensamma obligatoriska kurser läses även kurser som är obligatoriska för vald teknikinriktning.

För CINEK kull-19 är kurs ME2311 flyttad till CINEK år 3 period 4. (från TIEMM år 1)

Kurs ME1313 har utgått fr o m kull-19.

Årskurs 4

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

Årskurs 5

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

Datateknik (DTOI)

Årskurs 2

Kompletterande information

Fr o m kull-19 ersätter teknikinriktningen Datateknik (DTOI) inriktningen Datateknik och kommunikation (DKOI)

EP1200 ersätter DD1377 fr o m kull-19

Årskurs 3

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

För CINEK kull-19 är kurs ME2311 flyttad till CINEK år 3 period 4. (från TIEMM år 1).

Kurs ME1313 har utgått fr o m kull-19.

Årskurs 4

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

Årskurs 5

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

Energisystem och hållbar utveckling (EHUI)

Årskurs 2

Årskurs 3

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

För CINEK kull-19 är kurs ME2311 flyttad till CINEK år 3 period 4. (från TIEMM år 1)

Kurs ME1313 har utgått fr o m kull-19.

Årskurs 4

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

Årskurs 5

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

Produktframtagning (PFRI)

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 hp Grundnivå
DD1324 Tillämpad programmering och datalogi, del 2 3,0 hp Grundnivå
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
ME1310 Nationalekonomi för I 6,0 hp Grundnivå
ME1311 Finansiering 6,0 hp Grundnivå
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6,0 hp Avancerad nivå
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 hp Grundnivå
MG1026 Tillverkningsteknik 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF134X Examensarbete inom produktframtagning och industriell ekonomi, grundnivå Obligatoriskt att MF134X eller MG115X ska läsas 15,0 hp Grundnivå
MG115X Examensarbete inom produktframtagning och industriell ekonomi, grundnivå Obligatoriskt att MF134X eller MG115X ska läsas 15,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Examensarbete, grundnivå, inom teknikinriktningen Produktframtagning. Antagna studenter till Produktframtagning ska välja ett kandidatexamensarbete, antingen inom produktion (MG115X), eller mekatronik (MF134X).

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

För CINEK kull-19 är kurs ME2311 flyttad till CINEK år 3 period 4. (från TIEMM år 1)

Kurs ME1313 har utgått fr o m kull-19.

Information om villkorligt valfria kurser

Ett av följande kandidatexamensarbeten ska läsas:

  • MF134X Examensarbete inom produktframtagning och industriell ekonomi, grundnivå (inom mekatronik)
  • MG115X Examensarbete inom produktframtagning och industriell ekonomi, grundnivå (inom produktion)

Årskurs 4

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

Årskurs 5

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

Tillämpad matematik (TMAI)

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (61,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1310 Nationalekonomi för I 6,0 hp Grundnivå
ME1311 Finansiering 6,0 hp Grundnivå
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6,0 hp Avancerad nivå
SF100X Examensarbete inom tillämpad matematik och industriell ekonomi, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå
SF2863 Systemteknik 7,5 hp Avancerad nivå
SF2930 Regressionsanalys 7,5 hp Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

För CINEK kull-19 är kurs ME2311 flyttad till CINEK år 3 period 4. (från TIEMM år 1)

Kurs ME1313 har utgått fr o m kull-19.

Årskurs 4

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

Årskurs 5

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/