Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi (CINEK), Utbildningsplan för kull HT2019

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1315 Programmeringsteknik och Matlab 7,5 Grundnivå
ME1306 Industriell projektledning för I 7,5 Grundnivå
ME1314 Introduktion till industriell ekonomi 9,0 Grundnivå
ME1315 Industriell marknadsföring för I 6,0 Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå
SG1109 Mekanik 8,0 Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SF0003 Introduktion i matematik
Läses i augusti under mottagningen. Räknas ej med i examen.
1,5 Förberedande nivå

Årskurs 2

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för läsåret 2018/2019. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Årskurs 3

Årskurs 4

Årskurs 5

Datateknik och kommunikation (DKOI)

Årskurs 1

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (61,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 Grundnivå
DD1377 Maskinnära programmering och datorarkitektur 6,0 Grundnivå
DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs
Ersätter DH2620
6,0 Grundnivå
ME1308 Industriell verksamhetsledning för I 6,0 Grundnivå
ME1309 Industriell ekonomistyrning för I 6,0 Grundnivå
ME1316 Kvantitativ affärs- och verksamhetsanalys 6,0 Grundnivå
SF1545 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 Grundnivå
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 Grundnivå
SF1918 Sannolikhetsteori och statistik
Ersätter SF1901
6,0 Grundnivå
SK1110 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 Grundnivå

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för läsåret 2019/20. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1334 Databasteknik 6,0 Grundnivå
DD1385 Programutvecklingsteknik 6,0 Grundnivå
DD1389 Internetprogrammering 6,0 Grundnivå
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 3,0 Grundnivå
DD1418 Språkteknologi med introduktion till maskininlärning 6,0 Grundnivå
DD152X Examensarbete i datateknik, kommunikation och industriell ekonomi, grundnivå 15,0 Grundnivå
ME1310 Nationalekonomi för I 6,0 Grundnivå
ME1311 Finansiering 6,0 Grundnivå
ME1313 Industriell och teknisk omvandling 6,0 Grundnivå

Kompletterande information

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2019/2020. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: Masterprogram Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management):

www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

Årskurs 4

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: Masterprogram Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management):

www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

Årskurs 5

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: Masterprogram Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management):

www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

Energisystem och hållbar utveckling (EHUI)

Årskurs 1

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1308 Industriell verksamhetsledning för I 6,0 Grundnivå
ME1309 Industriell ekonomistyrning för I 6,0 Grundnivå
ME1316 Kvantitativ affärs- och verksamhetsanalys 6,0 Grundnivå
MJ1112 Tillämpad termodynamik 9,0 Grundnivå
MJ1145 Energisystem 7,5 Grundnivå
SF1545 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 Grundnivå
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 Grundnivå
SF1918 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 Grundnivå
SK1110 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 Grundnivå

Kompletterande information

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2019/2020. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (61,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EG2205 Drift och planering av elproduktion 7,5 Avancerad nivå
ME1310 Nationalekonomi för I 6,0 Grundnivå
ME1311 Finansiering 6,0 Grundnivå
ME1313 Industriell och teknisk omvandling 6,0 Grundnivå
MF1017 Elektroteknik 6,0 Grundnivå
MJ1141 Energisystem och hållbar utveckling 9,0 Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 Grundnivå
MJ148X Examensarbete i Energisystem, hållbar utveckling och industriell ekonomi, grundnivå 15,0 Grundnivå

Kompletterande information

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2019/2020. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: Masterprogram Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management):

www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

Årskurs 4

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: Masterprogram Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management):

www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

Årskurs 5

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: Masterprogram Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management):

www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

Produktframtagning (PFRI)

Årskurs 1

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1308 Industriell verksamhetsledning för I 6,0 Grundnivå
ME1309 Industriell ekonomistyrning för I 6,0 Grundnivå
ME1316 Kvantitativ affärs- och verksamhetsanalys 6,0 Grundnivå
MF1016 Elektroteknik 9,0 Grundnivå
MF1039 Design och produktframtagning, komponenter 6,0 Grundnivå
MG1028 Grundläggande 3D-CAD 1,5 Grundnivå
SF1545 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 Grundnivå
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 Grundnivå
SF1918 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 Grundnivå
SK1110 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 Grundnivå

Kompletterande information

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2019/2020. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 Grundnivå
DD1324 Tillämpad programmering och datalogi, del 2 3,0 Grundnivå
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 Grundnivå
ME1310 Nationalekonomi för I 6,0 Grundnivå
ME1311 Finansiering 6,0 Grundnivå
ME1313 Industriell och teknisk omvandling 6,0 Grundnivå
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 Grundnivå
MG1026 Tillverkningsteknik 6,0 Grundnivå
MG115X Examensarbete inom produktframtagning och industriell ekonomi, grundnivå 15,0 Grundnivå

Kompletterande information

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2019/2020. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Examensarbete, grundnivå, inom teknikinriktningen Produktframtagning. Antagna studenter till Produktframtagning kan välja inriktning mot produktion eller mekatronik.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: Masterprogram Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management):

www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

Årskurs 4

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: Masterprogram Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management):

www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

Årskurs 5

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: Masterprogram Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management):

www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

Tillämpad matematik (TMAI)

Årskurs 1

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (54,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 Grundnivå
ME1308 Industriell verksamhetsledning för I 6,0 Grundnivå
ME1309 Industriell ekonomistyrning för I 6,0 Grundnivå
SF1545 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 Grundnivå
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 Grundnivå
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 Grundnivå
SF1918 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 Grundnivå
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 Avancerad nivå
SK1110 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 Grundnivå

Kompletterande information

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2019/2020. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (61,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1310 Nationalekonomi för I 6,0 Grundnivå
ME1311 Finansiering 6,0 Grundnivå
ME1313 Industriell och teknisk omvandling 6,0 Grundnivå
SF100X Examensarbete inom tillämpad matematik och industriell ekonomi, grundnivå 15,0 Grundnivå
SF1811 Optimeringslära 6,0 Grundnivå
SF2863 Systemteknik 7,5 Avancerad nivå
SF2930 Regressionsanalys 7,5 Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2016/2017. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: Masterprogram Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management):

www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

Årskurs 4

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: Masterprogram Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management):

www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/

Årskurs 5

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Se Kurs- och programkatalogen: Masterprogram Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management):

www.kth.se/student/kurser/program/tiemm/