Senast ändrad: 2021-01-21
Godkänd: 2021-01-21

Civilingenjörsutbildningen i Industriell ekonomi omfattar 300 högskolepoäng, vilket i normal studietakt motsvarar 5 års heltidsstudier (10 terminer).

Utbildningens första tre år (180 högskolepoäng) är i huvudsak på grundnivå.

Under de två avslutande åren (120 högskolepoäng) läser den studerande ett masterprogram.
Masterprogrammens kurser bedrivs i huvudsak på avancerad nivå.

Inom utbildningen finns fyra teknikinriktningar på grundnivå. Dessa teknikinriktningar ger behörighet till olika teknikspår inom masterprogrammet industriell ekonomi.

Läsåret 2019/2020 ges följande teknikinriktningar för civilingenjörsutbildningen i Industriell ekonomi *

  • Datateknik
  • Energisystem och hållbar utveckling
  • Produktframtagning
  • Tillämpad matematik

* Utbudet av teknikinriktningar kan komma att revideras. Aktuell lista över teknikinriktningarna finns på KTHs studentwebb för respektive läsår.

Undervisningsspråk
Undervisningen på grundnivå de första tre åren sker i huvudsak på svenska, men engelsk litteratur är vanligt. De avslutande två årens kurser sker i huvudsak på engelska.