Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1625 Envariabelanalys 50365 7,5 hp 7,5
DD1315 Programmeringsteknik och Matlab 51386 7,5 hp 3,5 4,0
ME1314 Introduktion till industriell ekonomi 51387 9,0 hp 4,0 3,5 1,5
SF1624 Algebra och geometri 50364 7,5 hp 7,5
ME1315 Industriell marknadsföring för I 60427 6,0 hp 6,0
SF1626 Flervariabelanalys 60409 7,5 hp 7,5
SG1109 Mekanik 61128 8,0 hp 2,0 6,0
ME1306 Industriell projektledning för I 61066 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF0003 Introduktion i matematik Läses i augusti under mottagningen. Räknas ej med i examen. 40004 1,5 fup